Aktuelle nybygg i Farsund

Etablering av nytt galleri i Farsund
Galleriet bør etableres et sted der det allerede er bemanning, gjerne i forbindelse med utviklingen av Lista Fyr eller på Nordberg fort.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Farsund
Bygging av nytt veg, vann og avløpsanlegg for nytt boligfelt på totalt 17 tomter på Skeime i Vanse. Samt 250m GS-veg langs fv 43.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Farsund
Infrastruktur for 9 boligtomter.
Nybygg av fritidsboliger i Ullerøy
Gnr/bnr: 217/4, 5, 20 og 22.
Nybygg av sykkel- og gangsti i Farsund
Gruset sykkel- og gangsti. Fra Gnr/bnr 32/2 til 30/7 (ca 1000 meter). 2,5 meter bred.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.