Aktuelle nybygg i Farsund

Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Byggeklare tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av turistanlegg i Farsund
Tiltakshaver ønsker å legge til rette for at eksisterende drift ved Lista Surfing har mulighet for videre vekst og utvikling, både ved etablering av driftsnødvendige funksjoner, men også ved tilrettelegging for utvikling av andre turistbaserte støttefunksjoner som utsalgssted, forsamlingslokale o.l..
Nybygg av eneboliger i Biland
Byggeklare tomter. Selges til selvbyggere og utbyggere.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Gnr/bnr: 16/172 og 144.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Farsund
Bygging av nytt veg, vann og avløpsanlegg for nytt boligfelt på totalt 17 tomter på Skeime i Vanse. Samt 250m GS-veg langs fv 43.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Farsund
Infrastruktur for 9 boligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.