Aktuelle nybygg i Evje og Hornnes

Nybygg av boliger i Evje
Tomt: 3800 m2
Nybygg av boligområde i Evje, trinn 1
5 tomter gjennstår for salg.
Nybygg av enebolig i Evje
Tomt 18 Gnr/bnr: 50/405, 506 m2. Tomt 20 Gnr/bnr: 50/478, 821 m2. Tomt 21 Gnr/bnr: 50/481, 1163 m2.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Evje
Infrastruktur for 11 boligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.