Aktuelle nybygg i Bykle

Nytt næringsareal i Bykle
Gnr/bnr: 3/6, 214, 219. Minst 15.000 m2.
Nybygg av fritidsleiligheter/utleieenheter samt skianlegg med servering m.m på Hovden i Bykle
Etablering av fritidsleiligheter og utleieenheter, nedfarter og skitrekk, aktivitetshall og servering, samt atkomst parkering og tilførende funksjoner.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 2
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg av hytteområde i Bykle
Gnr/bnr: 1/22, 53, 91, 96, 132, 133, 178, 180, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 2/1 samt deler av tilgrensende eiendommer for ny skiløype med tilhørende kulvert og bro over Otra, herunder 0/1, 2/1 og 2/1350.
Nybygg av boliger og næring i Bykle, trinn 1
Totalt 500 boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av fritidsbustader i Bykle
50-70 hytter. Gnr/bnr: 3/280, 3/13 og 3/370.
Nybygg av fritidsboliger i Bykle kommune
Grunneier: Jon Ove Heen. Gnr.1, Bnr. 21 og 115.
Fortetting av eksisterende fritidsboligområde i Bykle
Fortetting av 6-8 fritidsboligtomter innenfor eksisterende hytteområde i Hartevasskroken. Det skal legges til rette for mindre frittliggende fritidsboliger tilpasset til dagens landskap og bygningsmiljø. Det legges opp til gode utearealer og samordning av infrastrukturløsninger, med blant annet forslag om å løse parkering i kjeller/under bakken. Gnr/bnr: 2/1, 2/138, 2/162, 2/1024, 2/1352, 2/1353, 2/141, 2/1351, 2/161, 2/160, 2/1349, 2/1400, 2/1915, 2/101, 2/1348, 2/1342, 2/1343, 2/1272, 2/1344, 2/288, 2/287 og 2/1911, samt gnr/bnr 2/1/147, 2/1/32, 2/1/29, 2/1/49 og 2/1/146. Planområde: 59 dekar.
Nybygg av infrastruktur for hytter i Bykle
Infrastruktur for 40 hytter. Gnr/bnr: 3/280, 3/13 og 3/370.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.