Aktuelle nybygg i Arendal

Etablering av bilbatterifabrikk på Eyde Energipark i Arendal
EPTEC Energi AS har signert en kontrakt med Morrow Batteries AS om prosjektering og levering av en komplett kjølesentral. Fabrikken ha en årlig produksjonskapasitet på 43GWh. Breeam nor.
Nybygg av leilighetsbygg, rekkehus og næring i Arendal
47.000 m2. Ca. 550 enheter. Planområdet er på ca. 121,1 daa, og omfatter gnr./bnr. 205/28, 205/63, 205/72, 205/69, 205/64, 205/65, 205/597, 205/762, 205/10, 600/409 på Pusnes.
Nybygg av helsehus i Arendal
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. 150 plasser.
Nybygg av næringsbebyggelse og storhandel i Arendal
Området som foreslås regulert omfatter deler av gnr./bnr. 511/158, 509/357, 509/71, 511/109 og 511/43. Området er på ~100 daa. Formålet med planen er å tilrettelegge for næringsvirkomhet. Det kan være aktuelt med et kombinert formål med både industri/lager/kontor/forretning i form av plasskrevende varer. En ser for seg at området kan være aktuelt for håndverksbedrifter, virksomheter som har behov for lager, forretninger med behov for større areal som byggvareforretninger e.l, og tilhørende kontorfasiliteter for disse virksomhetene.
Nybygg av boliger i Arendal
Gnr/bnr: 39/7, 15, 38/53.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Arendal
Ca. 46 dekar. 50-60 stk boenheter.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Utleieboliger. Bak biblioteket i Arendal. Del av Fløyheia.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal
Infrastruktur skal utføres av utbyggere.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 3
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Ca. 90 boenheter.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Arendal
Det planlegges for totalt 1 bygg med 6 leiligheter.
Nybygg av hytter på Alve, Tromøy
Forslaget legger til rette for 15 hyttetomter og et område for inntil 6 utleieenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 54 boenheter.
Nybygg av hytter i Arendal
Planområdet er på ca. 40,7 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.