Aktuelle nybygg i Åmli

Etablering av høydebasseng i Åmli kommune
E2 Bygging av vannkammer og ventilkammer. Organiseres som en totalentreprise.
Forberedende arbeider i forbindelse med ny høydebasseng i Åmli kommune
Utbyggingen er delt i 2 entrepriser: E1 Grunnarbeider. (Denne entreprisen) Entreprisen omfatter etablering av adkomstveg og opparbeidelse av tomt for nytt vannkammer med sprenging, utlasting og grovplanering. Legge VAledninger frem til kommunalt nett. Sanere eksisterende høydebasseng. Entreprisen organiseres som en egen hovedentreprise. E2 Bygging av vannkammer og ventilkammer. Organiseres som en totalentreprise.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.