Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo

Ombygg til barnehage, helsestasjon og kontor m.m. på Carl Berner i bydel Grünerløkka, Oslo
Breeam-Nor «Excellent» . En barnehage med 20 avdelinger og et bydelshus for bydel Grünerløkka. Riving av lavbygget i gårdsrommet. Gnr/bnr: 227/464, 575, 576, 589, 602.
Til- og ombygg av kontor i bydel Sentrum, Oslo
Totalt er det 36.000 kvadratmeter som skal moderniseres. BREEAM In-Use nivå Very Good.
Utvidelse og rehabilitering av Nye Kirkens Hus i bydel Gamle Oslo
3-5 etasjer. Byggherren eies av Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS (et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond). Full rehabilitering av den eksisterende bygningsmassen på 4.000 m2 i tillegg til oppføring av 5.300 m2 nybygg. Nybygget skal miljøsertifiseres etter BREEAM NOR Very Good, mens hele bygningsmassen vil bli sertifisert i henhold til BREEAM In-Use.
Rehabilitering, riving og tilbygg av barneskole mm i bydel Ullern, Oslo, trinn 1
Barneskole med 4 paralleller og spesialavdeling for 24 elever.
Utvidelse-og ombyggning av eksisterende høyskole i Majorstuen, Oslo
Gnr/bnr: 38/275, 290. Nybygg på 4000-7000 m2.
Oppgradering og påbygg av kontor i bydel Frogner, Oslo
En økning av høyder fra dagens 4, 5 og 6 etasjer til 7 etasjer mot nord, og en økning fra 9 etasjer til 11 etasjer mot syd.
Tilbygg av forretning og påbygg av helsehus i bydel Østensjø, Oslo
Utvidelse av forretning i 3 etasjer og påbygg av helsehus i 4 etasjer.
Om-, og påbygg av hotell i Oslo sentrum
Karl Johans gate 8 (gnr/bnr: 207/ 87), Dronningens gate 23 ( gnr/bnr: 207/ 45), Dronningens gate 25 (gnr/bnr: 207/ 47).
Rehabilitering av kontorbygg i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Eksisterende heiser og heisoppbygg rives.
Til- og ombygg av hotell til kontor på Kvadraturen i Oslo sentrum
Etablering av terrasse på eksisterende tak (niende etasje). Eksisterende parkeringskjeller vil bli omgjort til område for sykkelparkering og garderober.
Ombygg av industrilokale til teater for scenekunst i bydel Bjerke i Oslo
Tidligere industrilokale skal totalrehabiliteres og bygges om til teater for scenekunst for de unge. Bygget har et areal på over 3.350 kvadratmeter der det skal bygges scener, garderober, minglearealer og øvingssaler.
Om- og påbygg av kontor i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Grubbegata 4-6. Riving av betongbaldakiner og eksisterende fasade.
Ombygging av kontor i Oslo sentrum
Riving av utvendig heissjakt.
Oppgradering av kontorbygg i bydel Frogner, Oslo
BREEAM Excellent. Sykkelparkering og garderobe i kjeller. Nybygg oppføres i massivtre i kombinasjon med gjenbruk av nåværende kjeller og fundamenter.
Påbygg, rehabilitering og bruksendring av eiendom til servering og overnatting m.m. i Oslo sentrum
Storgata 20 og Stenersgata 4. Bruksendring fra kontor/forretning til overnatting/servering/kontor/forretning. I hovedsak er det planlagt endring av plan 1 og deler av plan U fra forretning til servering, øvrige etasjer i Storgata 20 til overnatting, og plan 2 og 3 i Stenersgata 4 til overnatting.
Ombygg til hotellrom i eksisterende byggning i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Branntetting og stålisolering: Abmas Elektro AS
Oppgradering av hovedbygget på gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen til midlertidig videregående skole for voksenopplæring i bydel St. Hanshaugen
Arealene skal tilrettelegges for 175 elever og 20 ansatte med netto areal på rundt 1350 m2 og brutto areal på rundt 1800 m2.
Ombygg av helsehus, barnehage og bolig mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Ombygging av bibliotek og læringssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Bygg 10 skal flytte arealer som brukes til undervisning internt i sykehuset for å gjøre fløy C1 klar for riving i forbindelse med etablering av nytt rikshospital.
Ombygg til leilighetshotell med mindre boenheter i bydel Frogner, Oslo
47 mindre boenheter/rom, mellom 15 m2 og 37 m2.
Ombygg av kontor, dialyse og midlertidig hovedinngang i forbindelese med Nye Rikshospitalet i Oslo
Ombygging av kontorer i B2 plan 4 er del av rokadeprosjektet for å klargjøre for bygging av Nye Rikshospitalet sykehus og skal gi plass til Dialyse som erstatning for arealer som skal rives som klargjøring for bygging av Nye Rikshospitalet. Plassering av kjølemaskin på taket.
Oppgradering av kontorbygg ved Christiania Torv i Kvadraturen i Oslo
Totalrehabilitering av eiendommens sydbygg er utført. Nå kvarstår rehabilitering av eiendommens nordbygg.
Innvendig ombygging av 2. etasje til kafé og aktivitetsområde i bydel Sentrum, Oslo
Det etableres en kafé med servering av i hovedsak kald mat. I tillegg etableres et opplevelses- og aktivitetsområde med flere rom og ganger man kan gå gjennom, samt en gangbane i et «eventyrland» hvor man vil få ulike opplevelser og aktiviteter når man beveger seg på denne.
Ombygg av universitet for estetiske fag i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Prosjektet må være ferdigstilt 2. semester (vinter) skoleåret 2024/2025. Prosjektet består av ca. 5500 kvm med spesialrom (keramikk-, tre- og metallverksted, kunst og håndverksrom, moteverksted), generelle undervisningsrom og kontorer samt andre fellesfunksjoner som toalett, grupperom og stillerom
Til- og ombygg av kontorlokaler i Oslo kommune
HK-dir har kontorer i Bergen (hovedkontor), Oslo, Trondheim og Tromsø. I både Bergen og Oslo er medarbeiderne spredt på to ulike kontorlokaler, og det er et mål å bli samlokalisert i begge disse byene. Vi ønsker å samle alle medarbeidere i de eksisterende lokalene i Bergen og Oslo, og ser at vi da må tenke nytt om arbeidsformer og utnyttelse av de fysiske lokalene. Vi ønsker å bli værende i lokalene i Bergen (Fortunen 1) og Oslo (Karl Johans gt 7), og flytte medarbeidere inn i disse fra de to andre lokalene vi per i dag benytter i disse byene. Muligheten for å utvide lokalene er begrenset begge steder. Oslo kontoret ønskes utvidet med ca. 62 kontorplasser.
Etablering av to utvendige heiser på barneskole i bydel Vestre Aker, Oslo
Prosjektering og utførelse av to komplette heisanlegg med tilhørende forrom, samt opsjon for terrengjustering/takoverbygg på Svendstuen skole.
Tilbygg av kontor ved kirke i bydel Nordre Aker, Oslo
Tilbygget plasseres i forlengelsen av underetasjen til Grefsen kirke.
Ombygg av hovedinngang på forretningsbygg i bydel Uller, Oslo
Nytt inngangsparti, etablering av takterrasse, utvidelse av innvendig trapp og utskifting av vinduer.
Ombygging til Familiens hus i bydel Frogner, Oslo
Kjeller: Åpen barnehage. Kontorplasser. 1. etasje: Kontor for familieteam fra barnevern. Kontor for leder av Familiens hus. Diverse kontor og samtalerom til bruk for gruppe- og individuell veiledning, samtaler med NAV, samtaler med Helsestasjon, barselgrupper. 2. etasje: Ungdomsklubb. Enkelt kjøkken/kjøkkenkrok. Mulighet for samtalerom. Loft: Sisterhood (jentegruppe). Kulturgruppe – trenger rom for aktiviteter (form og farge, snekring o.l.). Oppsøkende arbeid.
Utskifting av vinduer og ventilasjonsanlegg i kontorbygg i bydel Oslo sentrum
Utskifting av alle vinduer både mot Prinsens gt, Fred Olsens gt og bakgård, med unntak av de originale vinduene i baktrappen mot bakgården. • Erstatte takvinduer med kobbhus inne i bakgården av bygget. • Nytt ventilasjons- og klimaanlegg, inklusive nødvendige takhatter. • Fjerning av utvendig heisanordning med tilhørende dør, og tilbakeføre fasaden til opprinnelig fasade.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.