Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo

Ombygg til barnehage og kontor mm i bydel Grünerløkka, Oslo
En barnehage med 20 avdelinger og et bydelshus for bydel Grünerløkka. Riving av lavbygget i gårdsrommet Gnr/bnr: 227/464, 575, 576, 589, 602.
Utvidelse/ombygg av ungdomsskole i bydel Vestre Aker, Oslo
Utvides til en 8-parallell skole planlagt for 720 elever. I flerbrukshallen skal det etableres 2 stk. tette lydskillevegger.
Fasaderehabilitering, innvendig ombygging-og utvidelse av kontor over Oslo City i Oslo sentrum
5-12 etasjer. 5 stk bygg som henger sammen. Biskop Gunnerus' gate 7, Lybekkergata 5 og Stenersgata 1.
Ombygging av hotellrom i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 48/326, 327, 328, 44.
Om-, og påbygg av hotell i Oslo sentrum
Karl Johans gate 8 (gnr/bnr: 207/ 87), Dronningens gate 23 ( gnr/bnr: 207/ 45), Dronningens gate 25 (gnr/bnr: 207/ 47).
Utvidelse til ungdomsskole i bydel Nordstrand, Oslo
210 elever. En en fire-parallell ungdomsskole med gymsal og autistavdeling for 16 elever.
Påbygg på eksisterende bygg i bydel Bjerke, Oslo
Påbygget er på deler av 4, 5.og 6 etasje. Telefonfabrikken.
Oppgradering av kontor mm i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/15, 207/16, 207/306, 207/323, 207/326, 207/327, 207/328, 207/329, 207/330.
Rehabilitering og fasadeendring av kontorarealer i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ombygging og rehabilitering av kontorarealer, teknisk oppgradering, ny heis, mindre justering av fasade, samt rivning av utebod, oppgradering / bearbeiding av dekke i gårdsrom mot sørvest.
Utvidelse av kontor -og handelsbygg mm i Oslo sentrum
Olav Vs gate 6, Fridtjof Nansens plass 2, 2B og Midtbygget.
Oppgradering av kontorbygg i bydel Frogner, Oslo
BREEAM Excellent. Sykkelparkering og garderobe i kjeller. Nybygg oppføres i massivtre i kombinasjon med gjenbruk av nåværende kjeller og fundamenter.
Om- og påbygg av kontor i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Møllergata 3 A-C, Grubbegata 4 og 6 mfl.
Riving- og tilbygg av forretning i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 155/16, 155/17, 155/8. Ekebergveien 143, 145 og Bernhusveien 7 mfl.
Ombygg av helsehus, barnehage og bolig mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Utvidelse av barnehage i bydel Stovner, Oslo
10 avdelinger. Handles opp sammen med tre eiendommer i bydel Stover.
Ombygg til leilighetshotell med mindre boenheter i bydel Frogner, Oslo
47 mindre boenheter/rom, mellom 15 m2 og 37 m2.
Riving av kontor i bydel Frogner, Oslo
Pilestredet 75 C og Sporveisgata 3-17.
Ombygging av aldershjem i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ombygging av 2 etasje fra 6 alderhjemromboliger til 7 sykehjemsboliger.
Tilbygg-og ombygging til kontor, restaurant og bar mm i bydel Frogner, Oslo
Ombygging til servering, oppholdsrom og tekniske rom i kjeller og 1 etasje på eksisterende bygg.
Ombygg av sted for scenekunst i bydel Bjerke, Oslo
Huset er tenkt å inneholde 2 scener, prøvesaler, verksted, administrasjon og bevertning.
Rehabilitering av Lusetjernskole bygg G i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Etablering av avdeling for elever med autisme. Det er planlagt å ha 18 elever pluss lærer og assistenter.
Rehabilitering av nasjonalmuseum for arkitektur i Oslo
Arbeidene gjelder refundamentering og utbedring av setningsskader, utbedring av riss og sprekker på fasade og innvendige vegger og tak i 1.et, samt etablering av UU-adkomst til kafé. Oppdraget gjelder tiltak i et eksisterende bygg som vil være i drift under gjennomføring av arbeidene. Det er kontorlokaler i 2.etasje som leies ut av museet, og vakthold som er stasjonert i 1.etasje.
Ombygg av leiligheter på Bekkelaget i bydel Nordstrand, Oslo
1-2 etasje med kontor og 3-4 etasje med boliger.
Nødsikringstiltak av stoler i hovedsalen ved teater i Oslo kommune
Rehabilitering av stolene i hovedsalen, 739 seter.
Ombygg til informasjonssenter i bydel Gamle Oslo
Nytt sanitæranlegg og informasjonssenter.
Utskifting av elektrisk hovedfordeling ved universitet i Oslo
Dagens hovedfordeling er gammel og ikke driftssikker. Denne må skiftes ut i sin helhet.
Etablering av skyvbare glassfelt på restaurant i Bjørvika, Oslo
Søknaden gjelder skyvbare glassfelt på tre sider av eksisterende pergola på takterrasse på plan 13.
Riving av barneskole i bydel Stovner, Oslo
Riving av eiendom 105/424
Ombygg fra lager til kontor i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Bruksendring og innvendig ombygging for 8. og 9. etasje.
Utvidelse av klubbhus i bydel Marka, Oslo
Kollhytta har i dag et areal (BRA) p å ca. 50 m2 og det søkes om et tilbygg på ca. 30 m2.
Bruksendring og oppgradering i eksisterende kontorarealer i bydel Ullern, Oslo
Bruksendring med endring av brannkonsept og oppgradering av tekniske anlegg, fasadeendring, riving og endringer i tilliggende utearealer. Tiltaket omfatter også oppgradering av tekniske anlegg i eksisterende kontorarealer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.