Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo

Ombygg fra museum til videregående skole i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av Edvard Munch videregående skole med flere studiespesialiseringsplasser i lokalene til Kunstindustrimuseet. Lettere rivearbeider og sanering innendørs på skole.
Tilbygg og påbygg av kontor og næring på Helsfyr i Oslo
Eksisterende bygg bevares i fire etasjer. Ny situasjon består av totat 10 etajser.
Utvidelse-og ombyggning av eksisterende høyskole i Majorstuen, Oslo
Gnr/bnr: 38/275, 290. Nybygg på 4000-7000 m2.
Riving- og tilbygg av forretning i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 155/16, 155/17, 155/8. Ekebergveien 143, 145 og Bernhusveien 7 mfl.
Etablering av tilbygg i bakgård og ombygging av eksisterende bygg i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse på ca. 2.500 kvadratmeter samt etablering av et nytt tilbygg på ca. 1.700 kvadratmeter i bakgården.
Ombygg av universitet for estetiske fag i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Prosjektet må være ferdigstilt 2. semester (vinter) skoleåret 2024/2025. Prosjektet består av ca. 5500 kvm med spesialrom (keramikk-, tre- og metallverksted, kunst og håndverksrom, moteverksted), generelle undervisningsrom og kontorer samt andre fellesfunksjoner som toalett, grupperom og stillerom
Om- og påbygg av kontor i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Krav om tariffavtale på prosjektet. Grubbegata 4-6. Riving av betongbaldakiner og eksisterende fasade.
Rehabilitering av kontor, forretning og konferanselokaler m.m. i Oslo
Eiendommen skal etter omfattende rehabilitering åpnes for allmenheten som konferanse, selskaps- og representasjonslokaler i tillegg til kontor- og forretninger.
Om- og tilbygg av kontor mm ved Urtekvartalet i bydel Gamle Oslo
Drivhuset. Bream Very good-sertifisering.
Ombygg av helsehus, barnehage og bolig mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Ombygging av bibliotek og læringssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Bygg 10 skal flytte arealer som brukes til undervisning internt i sykehuset for å gjøre fløy C1 klar for riving i forbindelse med etablering av nytt rikshospital.
På- og ombygg av kontorlokaler i bydel St. Hanshaugen i Oslo
Påbygg av flere etasjer med kontorlokaler. Etablering av ny hovedinngang via City-passagen, for øvrig skal denne passasjen oppgraderes, blant annet med belysning og kunst.
Ombygg til leilighetshotell med mindre boenheter i bydel Frogner, Oslo
47 mindre boenheter/rom, mellom 15 m2 og 37 m2.
Rehabilitering av gressbane ved Ullevaal stadion i Oslo
Utskifting av vanningssystem samt undervarme og bygge opp banen på nytt med nye lag med grus, sand og vekstjord. Planen er også å sy inn kunstgress, slik at banen blir mer robust.
Gjenoppbygging av kontor etter brann i Oslo
Riving av deler av bygningen.
Tilbygg-og ombygging til kontor, restaurant og bar mm i bydel Frogner, Oslo
Ombygging til servering, oppholdsrom og tekniske rom i kjeller og 1 etasje på eksisterende bygg.
Til- og ombygg av kontorlokaler i Oslo kommune
HK-dir har kontorer i Bergen (hovedkontor), Oslo, Trondheim og Tromsø. I både Bergen og Oslo er medarbeiderne spredt på to ulike kontorlokaler, og det er et mål å bli samlokalisert i begge disse byene. Vi ønsker å samle alle medarbeidere i de eksisterende lokalene i Bergen og Oslo, og ser at vi da må tenke nytt om arbeidsformer og utnyttelse av de fysiske lokalene. Vi ønsker å bli værende i lokalene i Bergen (Fortunen 1) og Oslo (Karl Johans gt 7), og flytte medarbeidere inn i disse fra de to andre lokalene vi per i dag benytter i disse byene. Muligheten for å utvide lokalene er begrenset begge steder. Oslo kontoret ønskes utvidet med ca. 62 kontorplasser.
Tilbygg av næringsareal i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Fjerne det skjermede arealet under arkaden ved å flytte fasadelivet ut mot tomtegrensen.
Utvendig vedlikehold av næringsbygg i bydel Sagene, Oslo
-Etterisolering av gavlvegger. - Etterisolering av utvendige himlinger over 1. et. - Etterisolering av søyler/pilastre med teglkledning og steinsokler. - Nye glassfelter og etterisolering av felter under vinduer. - Belegning nærmest fasaden. - Ny fasadebelysning.
Ombygg av hovedinngang på forretningsbygg i bydel Uller, Oslo
Nytt inngangsparti, etablering av takterrasse, utvidelse av innvendig trapp og utskifting av vinduer.
Innvendig ombygging av treningssenter og minilager i bydel Bjerke, Oslo
Treningssenter er på 472 m2 BTA og minilager er på 470 m2 BTA.
Innvendig ombygging av kontorlokaler i Oslo
Innvendig ombygging i Riksrevisjonens lokaler i Storgata 16 og Stenersgata 2 og 4.
Utbedring av vannlekkasje ved universitet i Oslo
Utbedring av vannlekkasjer på den sydøstvende fasaden av Niels Henrik Abels hus ved UiOs campus Blindern.
Rehabilitering av barnehage i bydel Alna, Oslo
Fasadene skal tilleggs-isoleres utvendig og vinduer og ytterdører skal skiftes ut. Nytt ventilasjonsaggregat og nye kanalføringer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.