Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo fylke

Oslo (103)
På-og nybygg av forskningsbygg i bydel Vestre Aker, Oslo
Forskningsveien 1, 1B og Børrestuveien 3. Gnr/bnr: 42/111, 112, 113 delar av 42/164, 39/250, 251.
Rehabilitering og utvidelse av videregående skole i bydel Frogner, Oslo
Utvidelse for 90 stk elever. Totalt areal med utvidelse og ombygging er 12700 m2. Totalrehabilitere tre vernede bygg på Hartvig Nissen videregående skole samt oppføre to nye bygg.
Riving og ombygging av Rikshospitalet i bydel Nordre Aker, Oslo
Rokadeprosjektet. I forbindelse med nytt sykehus på Gaustad.
Utvidelse/ombygg av ungdomsskole i bydel Østensjø, Oslo
Utvides til en 8-parallell skole planlagt for 720 elever. I flerbrukshallen skal det etableres 2 stk. tette lydskillevegger.
Oppgradering av utvendig skøytebane på Valle Hovin i Oslo
Ca. 11 500 m2 isflate inkl. isfri halvmåne + uteområder.
Rehabilitering av eksisterende bygg i forbindelse med utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Oppgradering av kontor mm i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/15, 207/16, 207/306, 207/323, 207/326, 207/327, 207/328, 207/329, 207/330.
Utvidelse til ungdomsskole i bydel Nordstrand, Oslo
210 elever. En en fire-parallell ungdomsskole med gymsal og autistavdeling for 16 elever.
Utvidelse av kontor -og handelsbygg mm i Oslo sentrum
Olav Vs gate 6, Fridtjof Nansens plass 2, 2B og Midtbygget.
Ombygging til midlertidige skolelokaler på Huseby i bydel Vestre Aker, Oslo
Det er 2. og 3. etasje i atrium 3 (nord-østlig del), samt 3. etasje i atrium 4 (syd-østlig del) som søkes godkjent for ombygging fra kontor til skole.
Riving- og tilbygg av forretning i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 155/16, 155/17, 155/8. Ekebergveien 143, 145 og Bernhusveien 7 mfl.
Oppgradering av kontor i Kvadraturen, Oslo
Mindre endringer av bærende konstruksjoner og brann-seksjonering samt etablering av ny heis og trapp. I tillegg ønsker man å rive eksisterende tak og erstatte dette med ny konstruksjon uten at dette endrer eksisterende møner.
Ombygging av hotell i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nederste etasje. Nytt tilbygg for heis (680 m2).
Ombygg av helsehus, barnehage og bolig mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Bruksendring til bar/restaurant, klubb-og butikker i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Bar-og restaurant konsepter: Le Peacock Sportif, Cafe Republique, The Relish, Remember Books, Dead Poets, Concept Store og bar.
Utvidelse av barneskole i bydel Alna, Oslo
Midlertidig paviljong fjernes og erstattes med et permanent bygg.
Rehabilitering av fasade på universitet på Øvre Blindern i Oslo kommune
Rehabiliteringsarbeider på fasade Lucy Smiths hus («LSH») på Øvre Blindern i Oslo.
Ombygging av aldershjem i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ombygging av 2 etasje fra 6 alderhjemromboliger til 7 sykehjemsboliger.
Oppgradering av bygg i Oslo kommune
Bydel Frogner har besluttet å inngå kontrakt med Frogner Sokn vedrørende leie av lokaler i Zahlkasserer Schafts plass 3 i Oslo. Leieobjektet består av hele bygningen. Leieobjektet inkluderer 2 parkeringsplasser. Leieperioden: 8 år med opsjon på forlengelse.
Ombygging av museum på Vestbanen i Oslo
Prosjektet gjelder innvendig ombygging av vestibyle, sydfløy og nordfløy i plan 1, mindre tiltak på fasade i sydfløy (bytte av dør) og nordfløy (ny dør og utvendig trapp). I plan 2 inkluderer prosjektet tiltak i sydfløyen og det nordlige trapperommet i plan 2, herunder fasadetiltak ut mot tak over toghallen. I tillegg inkluderer forespørselen opsjoner, herunder forsterkning av konstruksjonen i overgangen mellom vestibyle og sydfløy, tiltak mot vanninntrenging i kjeller, tiltak knyttet til bedre lysstyring i bygget og utvendig solskjerming.
Rehabilitering av Lusetjernskole bygg G i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Etablering av avdeling for elever med autisme. Det er planlagt å ha 18 elever pluss lærer og assistenter.
Etablering av nytt inngangsparti ved Skimuseet, Holmenkollen i bydel Vestre Aker, Oslo
Ønsker å bygge nytt inngangsparti og utvide det. I tillegg ønsker vi å rive deler av Kulbygget for å få utsyn fra Kollentorget.
Ombygg av festning i Oslo kommune
Det er de siste årene utført restaurerings- og ombyggingsarbeider i Bygning 3 på Akershus festning. Det skal nå etableres permanent bæring og avstivning i bygget, enkelt ventilasjonsanlegg, komplettering utvendig maling og puss, samt enkelte andre mindre arbeider. Denne entreprisen gjelder fase for etablering av permanent bæring og avstivning.
Fasadeendringer ved kontor/forretning i bydel Frogner, Oslo
Tiltaket omfatter ikke mer enn 100 m2 BRA av bygningen.
Energioppgradering av forhandleranlegg i Oslo
Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som forplikter selskapene til å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-Norge, der Møller Bil er leietaker. Total kostnad: 30-40 mnok.
Rehabilitering av barnehage i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Tilbygg av heis/løfteplattform som plasseres i nytt tilbygg med nytt inngangsparti langs byggets nordre fasade. Tilbygget utgjør 69,6 m2 BRA.
Utvidelse av klubbhus i bydel Marka, Oslo
Kollhytta har i dag et areal (BRA) p å ca. 50 m2 og det søkes om et tilbygg på ca. 30 m2.
Rehabilitering av heiser på universitet på Blindern i Oslo
Rehabilitering av heiser med ny styring, nye heismaskiner, elektrisk og nye tablåer. Oppgradering av heiser i forhold energi og miljø.
Etablering av ny interntrapp og tilpasning i kontorbygg i bydel Oslo sentrum
Innvendig rivningsarbeid. Etablering av ny trapp fra plan 04-06 med tilhørende arbeider. Endring brannkonsept.
Oppgradering av eksisterende friområde på Rudshøgda i bydel Søndre Nordstrand i Oslo
Oppgradering av eksisterende friområde på Rudshøgda i bydel Søndre Nordstrand til møteplass for nærmiljøet og beboere. Formålet med anskaffelsen er en oppgradering av friområde med nye møteplasser, turvei og forbindelser, belysning, treningssoner. Området er på ca. 5 100 m2.
Bygging av utstillingsarkitektur for Universitetet i Oslo
Oppdraget inkluderer bygging av utstillingsarkitektur som består av tre stk. buer/portaler. Det skal være 8 integrerte montre i portal A og B. Portal C skal ha 13 integrerte montre.
Bruksendring fra blomsterbutikk til bevertning/bar i bydel Frogner, Oslo
Bruk er bevertning uten matlaging på stedet , sånn som vinbar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.