Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo fylke

Oslo (115)
Ombygg til barnehage, helsestasjon og kontor m.m. på Carl Berner i bydel Grünerløkka, Oslo
Breeam-Nor «Excellent» . En barnehage med 20 avdelinger og et bydelshus for bydel Grünerløkka. Riving av lavbygget i gårdsrommet. Gnr/bnr: 227/464, 575, 576, 589, 602.
Ombygg fra museum til videregående skole i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av Edvard Munch videregående skole med flere studiespesialiseringsplasser i lokalene til Kunstindustrimuseet. Lettere rivearbeider og sanering innendørs på skole.
Rehabilitering og utvidelse av videregående skole i bydel Frogner, Oslo
Utvidelse for 90 stk elever. Totalt areal med utvidelse og ombygging er 12700 m2. Totalrehabilitere tre vernede bygg på Hartvig Nissen videregående skole samt oppføre to nye bygg.
Utvidelse og rehabilitering av Nye Kirkens Hus i bydel Gamle Oslo
3-5 etasjer. Byggherren eies av Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS (et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond). Full rehabilitering av den eksisterende bygningsmassen på 4.000 m2 i tillegg til oppføring av 5.300 m2 nybygg. Nybygget skal miljøsertifiseres etter BREEAM NOR Very Good, mens hele bygningsmassen vil bli sertifisert i henhold til BREEAM In-Use.
Utvidelse-og ombyggning av eksisterende høyskole i Majorstuen, Oslo
Gnr/bnr: 38/275, 290. Nybygg på 4000-7000 m2.
Oppgradering og påbygg av kontor i bydel Frogner, Oslo
En økning av høyder fra dagens 4, 5 og 6 etasjer til 7 etasjer mot nord, og en økning fra 9 etasjer til 11 etasjer mot syd.
Etablering av tilbygg i bakgård og ombygging av eksisterende bygg i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse på ca. 2.500 kvadratmeter samt etablering av et nytt tilbygg på ca. 1.700 kvadratmeter i bakgården.
Til- og ombygg av hotell til kontor på Kvadraturen i Oslo sentrum
Etablering av terrasse på eksisterende tak (niende etasje). Eksisterende parkeringskjeller vil bli omgjort til område for sykkelparkering og garderober.
Om- og påbygg av kontor i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Grubbegata 4-6. Riving av betongbaldakiner og eksisterende fasade.
Ombygging av kontor i Oslo sentrum
Riving av utvendig heissjakt.
Oppgradering av kontorbygg i bydel Frogner, Oslo
BREEAM Excellent. Sykkelparkering og garderobe i kjeller. Nybygg oppføres i massivtre i kombinasjon med gjenbruk av nåværende kjeller og fundamenter.
Riving- og tilbygg av forretning i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 155/16, 155/17, 155/8. Ekebergveien 143, 145 og Bernhusveien 7 mfl.
Riving av deler av parkeringsanlegg og utvidelse av kontor med nye kontorarbeidsplasser på Alna Senter i Bydel Alna, Oslo
Ca. 60 nye kontorarbeidsplasser og økt møteromskapasitet ved XXL sitt hovedkontor som ligger på Alna Senter.
Ombygg av universitet for estetiske fag i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Prosjektet må være ferdigstilt 2. semester (vinter) skoleåret 2024/2025. Prosjektet består av ca. 5500 kvm med spesialrom (keramikk-, tre- og metallverksted, kunst og håndverksrom, moteverksted), generelle undervisningsrom og kontorer samt andre fellesfunksjoner som toalett, grupperom og stillerom
Ombygg til leilighetshotell med mindre boenheter i bydel Frogner, Oslo
47 mindre boenheter/rom, mellom 15 m2 og 37 m2.
Rehabilitering av gressbane ved Ullevaal stadion i Oslo
Utskifting av vanningssystem samt undervarme og bygge opp banen på nytt med nye lag med grus, sand og vekstjord. Planen er også å sy inn kunstgress, slik at banen blir mer robust.
Oppgradering av kontorbygg ved Christiania Torv i Kvadraturen i Oslo
Totalrehabilitering av eiendommens sydbygg er utført. Nå kvarstår rehabilitering av eiendommens nordbygg.
Etablering av to utvendige heiser på barneskole i bydel Vestre Aker, Oslo
Prosjektering og utførelse av to komplette heisanlegg med tilhørende forrom, samt opsjon for terrengjustering/takoverbygg på Svendstuen skole.
Tilbygg av kontor ved kirke i bydel Nordre Aker, Oslo
Tilbygget plasseres i forlengelsen av underetasjen til Grefsen kirke.
Ombygg av hovedinngang på forretningsbygg i bydel Uller, Oslo
Nytt inngangsparti, etablering av takterrasse, utvidelse av innvendig trapp og utskifting av vinduer.
Innvendig ombygging av kontorlokaler i Oslo
Innvendig ombygging i Riksrevisjonens lokaler i Storgata 16 og Stenersgata 2 og 4.
Utbedring av vannlekkasje ved universitet i Oslo
Utbedring av vannlekkasjer på den sydøstvende fasaden av Niels Henrik Abels hus ved UiOs campus Blindern.
Etablering av utsiktsplattform på Frognerseteren stasjon i bydel Vestre Aker, Oslo
Utsiktsplattformen har et areal på ca 100 m2, og krager ca 11 meter ut fra perrongen. Sidene i trekanten er ca 15 meter. Sporveien som grunneier vil inngå en avtale med BYM som tiltakshaver om oppføring, drift og vedlikehold av utsiktspunktet.
Utskifting av vinduer og ventilasjonsanlegg i kontorbygg i bydel Oslo sentrum
Utskifting av alle vinduer både mot Prinsens gt, Fred Olsens gt og bakgård, med unntak av de originale vinduene i baktrappen mot bakgården. • Erstatte takvinduer med kobbhus inne i bakgården av bygget. • Nytt ventilasjons- og klimaanlegg, inklusive nødvendige takhatter. • Fjerning av utvendig heisanordning med tilhørende dør, og tilbakeføre fasaden til opprinnelig fasade.
Etablering av solceller på hotell i Oslo
Veggmonterte solcellepaneler på teknisk rom.
Bruksendring til kafé, utsalg, bakeri og selskapslokaler i bydel Ullern, Oslo
Det er planlagt for kafé og utsalg i det som omtales som bygg A, bakeri i bygg B og selskapslokaler i bygg C. Personalfunksjoner plasseres i tilbygg mellom hus B og C.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.