Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Øyer

Oppgradering alternativ energibærer i kontorbygg i Tretten
Ombygging av varmeanlegg. Oljetank er ikke fjernet da den brukes til biodrivstoff. Installasjon av alternativ energibærer til elkjelen med for eksempel luft til vann- varmepumpe.
Oppgradering alternativ energibærer i rådhus i Øyer
Alternativ energibærer til el-kjel. Luft til vann- varmepumpe vurderes. Tiltaket som hovedhensikt å gi lavere energikostnader, og vurderes også som et miljøtiltak.
Oppgradering av trapper og handicapinngang ved kirke i Tretten
Prosjektet omfatter etablering av varmeelementer i trapp ved hovedinngang og handicapinngang, samt gjenoppbygging av trapp og inngangsrampe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.