Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sortland

Nybygg av næringsområde på Strand i Sortland
Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsnær næringsbebyggelse i tilknytning til det gamle fergeleiet på Strand på ny fylling i sjø. Gnr/bnr: 1/325, 1/262, 1/33, 46/1, 1/94, 1/410, 1/406, 1/326 og 1/21.
Nybygg av sykehjem i Sortland kommune
Tidligere prosjektnavn Lamarka sykehjem.
Konsulenttjenester for gjennomføring av byggesaksbehandling fra mottakskontroll til ferdig behandlet sak i Sortland kommune
Konsulenten skal gjennomføre byggesaksbehandling fra mottakskontroll til ferdig behandlet sak. Oppdragsgiver anslår at det er saker av ulik vanskelighetsgrad og at noen vil ha mangler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.