Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordland fylke

Alstahaug (0)
Andøy (2)
Beiarn (1)
Bindal (0)
Bodø (8)
Brønnøy (3)
(1)
Dønna (0)
Evenes (3)
Fauske (1)
Flakstad (2)
Grane (0)
Hadsel (1)
Hamarøy (3)
Hemnes (0)
Herøy (2)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (0)
Moskenes (0)
Narvik (5)
Nesna (0)
Rana (5)
Rødøy (0)
Røst (1)
Saltdal (0)
Sortland (3)
Steigen (0)
Sømna (0)
Sørfold (0)
Træna (1)
Værøy (0)
Vefsn (3)
Vega (1)
Vevelstad (1)
Vågan (3)
Øksnes (3)
Riving og nybygg av videregående skole på Frydenlund i Narvik
2 alternative kommuner vurderes: Narvik og Vefsn. Utarbeidelse av alternativanalyse for samlokalisering av de videregående skolene i Mosjøen og i Narvik er utført. For Mosjøen VGS er det 3 avdelinger og nye tomter som skal vurderes i 4 alternative samlokaliseringer. For Narvik er det 3 avdelninger og nye tomter vurderes i 5 alternative samlokaliseringer.
Ny- og ombygg av universitet i Bodø
Passivhus. Et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Nybygg av kontor i Brønnøysund
BREEAM-NOR «Very Good». Takterrasse. I samarbeid med Block Berge.
Nybygg av forretning på Mørkved i Bodø
1000 kvm gjenstår for utleie.
Bygging av MPA-hangar og administasjonsbygg/lager/verksted på Evenes flystasjon
Denne entreprisen vil i hovedsak omfatte: - Grunnarbeider f.o.m. traubunn inkl grøfter for bunnledninger etc, ca. 15 000 m2 - Bygging av ny hangar i stål og sandwichelementer, ca 7 700 m2 -- Hangarporter leveres i egen entreprise - Bygging av adm/lager/verksted i tre, sandwichelementer og betong, ca 10 000 m2 - Bygging av kaldgarasje i leca og sandwich elementer, ca 850 m2
Nybygg av helsehus i Narvik
Helsehuset skal bygges vegg i vegg med nytt UNN Narvik.
Nybygg av distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund
K201 - Byggetekniske arbeider inkl. grunnarbeid, rigg & drift, fellesytelser, HMS osv. K301 - Luftbehandling inkl. automatisering K302 – Røranlegg K401 - Elektrotekniske arbeider inkl. generator K621 – Heis
Nybygg av forretningsbygg, kontor mm i Mosjøen sentrum
Ca 1500 kvm kontor/forretning fordelt på 3 etasjer, ca 1000 kvm leiligheter. Rivingsareal på ca 700-800 kvm fordelt på 2 bygg.
Nybygg av handelspark på Leknessletta i Leknes, trinn 1
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området. Gnr/bnr: 18/9, 1 og 582.
Nybygg av sykehjem i Andøy
Passivhus. Nettoareal: 2682 m2. Lager 60-70 m2. 20 byggemåneder.
Etablering av nytt hotell i Bodø
160-170 hotellrom. Lås og beslag: Bodø sikkerhet og lås AS
Nybygg av kontor og automatlager på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
2-3 etasjer. Nasjonalbiblioteket skal bygge et nytt automatlager (Automatlager 3) og en lyddigitaliseringsenhet (Sukkerbiten) som følge av en økning i behov for digitalisering av bevaringsverdig materiale.
Tilrettelegging for lavutslipp ferjekaier, E6 Bognes
Det planlegges for bygging av fortau på begge sider av planområdet, åtte oppstillingsfelt for kjøretøy, autopass, nye rabatter mellom vegløpene, parkeringsplass, teknisk bygg og servicebygg med tilhørende venterom og toaletter. Det planlegges for to ilandkjøringsfelt og en påstigningslomme.
Tilrettelegging for lavutslipp ferjekaier, Riksveg 827 Drag
Det planlegges to parkeringsplasser, oppstillingsfelt for kjøretøy tilsvarende 120 pbe, ett frispor, teknisk bygg og servicebygg med venterom og WC, autopass og to ilandkjøringsfelt. Det tilrettelegges for separat adkomstvei til småbåthavn, hurtigbåthavn og parkeringsplassen.
Tilrettelegging for lavutslipp ferjekaier, E6 Skarberget
Det planlegges å utvide til syv oppstillingsfelt for kjøretøy, autopass, nye rabatter mellom vegløpene, ny parkeringsplass i vest, teknisk bygg og servicebygg med tilhørende venterom og toaletter. Hydraulikkbygg blir stående. Det er også planlagt at to kjørefelt ut fra fergen, med tilhørende påstigning og ett friløp til fergen og til den nye parkeringsplassen.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Brønnøysund
Hører sammen med Coastline Anglers Resorts i Hvaler, Tustna, Røst, Austevoll og Bessaker.
Nybygg av flytende sjøhotell i Røst
Hører sammen med: Coastline Anglers Resort i Hvaler, Bessaker, Austevoll, Tustna og Brønnøysund.
Nybygg av kontorbygg og garasje på Krokdalsmyra i Fauske
Nytt teknisk driftsbygg for å samle beredskapsinstanser, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste. Videre skal også tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder avdeling VVA (vei, vann og avløp), avdeling for Park/Idrett, avdeling for Vedlikehold, avdeling for Drift og Avdeling for Renhold.
Tilbygg svømmebasseng ved skole i Herøy
Herøy kommune skal bygge nytt svømmebasseng i tilknytning til Herøy Sentralskole på eiendommen gnr 4 bnr 1 feste nr 33.
Om- eller nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Hadsel
Planlagt prosjekt ved dagens H-fløy
Riving og nybygg av oppvekstsenter i Vågan kommune
Det nye oppvekstsenteret skal inneholde 1-10 klasse skole, gymsal og barnehage.
Etablering av kontorbrakker/modulbygg på Evenes
I forbindelse med påvente av ferdigstillelse av et stort bygg på Evenes så skal det etableres 2 kontorbrakker/modulbygg for å dekke midlertidig behov. Modulbygget skal ivareta kontorfasiliteter.
Nybygg av barne- og ungdomsskole ved Nappskaret i Flakstad
Barne- og ungdomsskole for ca. 60 elever med tilhørende uteområder og adkomstveg. Det skal i tillegg tilrettelegges for et forsamlingshus i tilknytting til skolen.
Nybygg av barnehage i Mo i Rana
Barnehage for 40 barn.
Nybygg av visningssenter i Skutvik, Hamarøy
Bygningen skal være et informasjonsssenter for Cermaq’s oppdrettsvirksomhet, samt et lokale for møter, seminarer, sosiale sammenkomster og består av utstillingsarealer, utsiktsrom, kafé og administrasjonsarealer. Senteret ligger på en fjellhylle ved leia for ferjesambandet mellom Svolvær og Skutvik og med utsikt over oppdrettsanlegget isjøen. Bygningens form er gitt av fjellskråningens form – bygningen legger seg i terrenget og det er etterstrebet å minimere terrenginngrepet i byggingen. Den indre disponeringen konsentrerer seg om utsikten til den fabelaktige naturen og til oppdrettsanlegget. De sparsomme vindusflatene rammer inn og understreker utsikten. Eksteriøren på bygningen er polymerkomposittplater med fototrykk (grafikk designet av arkitekten) mot havet, sementbaserte plater mot fjellsiden, varmebehandlet treverk og betong med bordforskaling. Interiøret har store arealer av beiset trespileverk med ulike valør for å understreke ulike deler av arealet – noe er et lyst «publikumsareal», mens noe er et mørkere «utsiktsareal». Utstillingarealet i bygningens bakkant er helt uten dagslys for å sikre god styring av utstillinger.
Nybygg av dagligvarebutikk og bensinstasjon i Leknes
På tomten mellom E10 og posten. Gnr/bnr 19/70, 18/729
Nybygg av brannstasjon i Andøy kommune
Andøy kommune skal bygge ny brannstasjon i Risøyhamn på ca. 400 m2 til erstatning for eksisterende branngarasje. Den nye stasjonen skal føres opp på tomt som ligger i Risøyhamn tettsted, fradelt fra parsell gnr./bnr. 9/257, ovenfor det «gamle meieriet». Tomtestørrelse er på ca. 1400 m2. Det skal etableres en brannstasjon med 3 garasjeløp for biler, pumpe og henger, i tillegg til andre fasiliteter, så som garderober, toaletter, renhold-, trim- og oppholdsrom. Utomhus skal det være asfaltert parkering for private kjøretøy og oppstillingsplass foran porter for utrykningskjøretøy.
Nybygg av naust og flytebrygger i Bodø
Gnr/bnr 202/7, 8, 9 og deler av 202/4. BTA ca 200 mål, oppdelt på flere trin.
Utredning for plassering av skole og svømmehall i Sortland
Arkitektteam 1: BOGL arkitekter, Ola Roald arkitektur og Byverkstedet. Arkitektteam 2: MDH arkitekter SA, Studio Elefsen, Avec og Nordconsult.
Etablering av adkomstvei til næringsområde i Vevelstad kommune
Planområdet er på ca 98,5 daa. Gnr/bnr: 6/1, 2, 3 og 42/1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.