Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vik

Nybygg av skytebaneanlegg på Svidlangsmyri på Vangsnes
Skyttarlagi – Vik Skyttarlag, Feios Skyttarlag og Framnes Skyttarlag har planlagt å byggja felles skytebaneanlegg på Vangsnes. I området på Svidlangsmyri.Det er planlagt 100 meters bana, 200 meters bana og leirduebana ved sida av.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.