Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sunnfjord

Om- og nybygg av vidergående skole på Indre Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole. 21/25, /96, /591, /37, /44 /581 og /582, 56 dekar.
Etablering av prefabrikkerte operasjonsstuer i Førde
Leveransen omfatter 8 operasjonsstuer, 3 forberedelsesrom og 1 asfyksirom, samt opsjoner. Etablering av prefabrikkerte operasjonsstuer.
Nybygg av barnehage på tomt ved Slåtten skule i Førde
Samanslåing av Tusenfrydog Hatlehaugen barnehage til ny 6 avdelings barnehage.
Områderegulering for stadsutviklingsprosjekt i Førde
Utviklingsplanen «Vevring Vidare» har sett særleg fokus på; Ny båthamn, Utvikling av grendesenteret, næringsutvikling, landbruksutvikling, kunstlandsby, bustadsutvikling, nærmiljøanlegg og marknadsføring.
Ombygg av legeavdeling på omsorgssenter i Sunnfjord
Arbeidet omfatter i hovedsak ombygging av legeavdeling, nytt akuttmottak og oppgradering av garderobe- og toalettavdelinger for de ansatte. Tiltaket krever ombygging av eksisterende ventilasjonsanlegg og nytt aggregat.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.