Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Stryn

Nybygg av hytter ved Stryn Vinterski
Totalt 23,6 daa, 12 frittståande tomter og eit konsentrert område på 3,5 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.