Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Stryn

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Stryn som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Oppgradering av uteområde med nytt lekeareal ved skole i Bremanger
Det skal etablerast eit nytt leikeareal med nye installasjonar/utstyr på eit eksisterande planert areal på ca. 1300 m2.
Nybygg av hytter i Bømlo
Inntil 4 nye fritidsbustader.
Nybygg av naust- og fritidsbustadområde i Bømlo
G.nr 1, b.nr 106, g.nr 2, b.nr 3, 5, 23, 24, 82, 99, 103, 104, 106, 107 og 108. Føremålet med planen er å planleggja for bygging av inntil 11 nye fritidsbustadar og 14 nye naust.
Teknisk oppgradering av ungdomsskole i Bergen kommune
Etablering av to nye ventilasjonsrom, ventilasjonsanlegg, utskifting av innvendige dører, diverse mindre innvendige bygningsmessige arbeider, nye tekniske anlegg som sprinkler, adgangskontroll, innbruddsalarm og løfteplattform.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.