Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Stord

Nybygg av hotell i Stord
Gnr/gnr: 27/53, 801 mfl.
Nybygg av tak over isbane i Stord
Anskaffinga er ein leveranse av skøytehall på Vikahaugane med tilhøyrande utomhus og anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.