Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Stad

Nybygg av hotell i Selje
HENT AS er prosjektutvikler. Gbnr. 256/185 m.fl.
Tilbygg av barnehage i Nordfjordeid
Bygging av ny avdeling. Byggetid er antatt til 12-15 måneder, avhenger av omfang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.