Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Stad

Nybygg av svømmebasseng i Selje
Bassenget 25 m x12,5 m, i tillegg er det planlagt barnebasseng og garderober.
Prosjektledelse for ringverknadprosjekt for Stad Skipstunnel
Samarbeid mellom Stad, Vanylven og Kinn kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.