Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Samnanger

Tilak på tak og våpenhus ved kirke i Samnanger
Tilskot til Samnanger kyrkjestyre. Gjeld ymse investeringsbehov i 2024 ved kyrkja på Aadland. Største tiltaket gjeld tiltak på tak og våpenhus.
Tilak på kirke og bygging uthus i Samnanger
Tilskot til Samnanger kyrkjestyre. Gjeld ymse investeringsbehov i 2024 ved kyrkja på Haga. Største tiltaket er bygging av eit uthus.
Opppgradering av møterom, ingangsparti mm i kommunehuset i Samnanger
Midlane som er sett av her skal gå til oppbygging og oppgradering av møterom og andre fellesrom i administrasjonen. Konkrete punkt gjeld mellom anna AV-utstyr og andre møtefasilitetar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.