Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Osterøy

Rehabilitering av varmeanlegg på sykehjem i Osterøy kommune
Varmeanlegg er pr. i dag basert på fjernvarme frå flisfyringsanlegg. Dette skal fasast ut og det skal setjast inn varmepumpe væske-vann, med borehol som energikjelde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.