Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Osterøy

Nybygg av lager og kontor på Espevoll
21000 kvm tomt. 10800kv kontor og lagerlokaler.
Oppgradering av ungdomsskole i Osterøy kommune
Det er planlagt fornying av ein del overflater (golv, tak, veggar), glasdørar til alle klasserom for å sikre åpenheit, samt lysinnslepp til korridorar, ny belysning, nye toalettavdelingar med HC-WC for elevar i kvar etasje, oppgradering av lærarrom med tilhøyrande toalett.
Etablering av alarmanlegg på sykehjem i Valestrandsfossen
Gjeld mobilt vaktrom, mobiltelefonar. Rompanel med moglegheit til å registrere tilstades /assistens/nødhjelp. Alarmtavler til tekniske varsler og backup varsler. Alarmknapp med posisjonering, snortrekk og panikknapp. Brannintegresjon. Posisjonering med varsel ved kryssing av ulike punkt. RoomMate. Alarmtavler. AlarmHub.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.