Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Luster

Nybygg av næring i Luster
1 tomt, ca. 2000 m2.
Etablering av hytter ved Sogn skisenter i Luster
Området er regulert for 200 hytter totalt. Resterende grunneier er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.