Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kinn

Rehabilitering av barnehage i Kinn
Prosjektet omfattar ombygging av deler av 4-avdelings barnehage i forbindelse med etablering av utvendig og innvendig løfteplattform. Vidare skal ventilasjonsanlegget oppgraderast, der to eldre anlegg skal erstattast med eit nytt som plasserast i eit nytt ventilasjonsrom/tilbygg.
Nybygg av toalettanlegg i Torghopen ved torget i Måløy i Kinn kommune
Planen er at eksisterande bussskur i området blir flytta og nytt toalettbygg med integrert bussskur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.