Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Høyanger

Nybygg av hytteområde i Høyanger
27,1 daa. Planområdet ligg på gnr. 108 Østerbø (Ikjefjord) og er lokalisert i fjellområda på sørsida av Sognefjorden i Høyanger kommune. Området ligg i Stordalen – nær grensa til Masfjorden kommune, og er del av eit større hytte/aktivitesområde som ligg på begge sider av kommune/fylkesgrensa.
Utskiftning av ventilasjon i svømmehall i Høyanger
Det er behov for å skifte ein av to bassengaggregat i Høyangerbadet

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.