Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Fjaler

Nybygg av hytteområde på øya Lammetun vest i Fjaler kommune
Føremålet til planen er regulere til dagens bruk, samt å utvide campingplassen, legge til rette for nytt hyttefelt og to nye bustadområder. Det er også lagt inn nye parkeringsområder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.