Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bremanger

Rehabilitering av eksisterende fasade på bu- og omsorgssenter i Kvaløy
Rehabilitering av eksisterende fasade på Bu- og servicesenter på Bygg A og avbøtande tiltak på fasadar på Bygg B og Bygg C.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.