Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bømlo

Nybygg av hytter på Goddo i Bømlo kommune
6 andre prosjekter kommer for salg i samme hytteområde med samme høye standard og gode beliggenhet.
Fortetting av naust mm i Bømlo
Planområdet omfattar heile eller delar av eigedomane: 8/1, 8/4, 8/26, 8/27, 8/37, 8/44, 8/52 og 8/63, og utgjer totalt ca. 9,9daa. Føremålet med reguleringsplanen er å fortette eksisterande naustområde med ca. 8 naust med tilhøyrande tilkomstveg, parkeringsplassar og småbåtanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.