Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bømlo

Nybygg av arbeids- og aktivitetssenter i Bremnes
Senteret skal samlokalisera tilboda som i dag er Basen arbeidstreningstilbod, Aktivitetstunet og Nyving aktivitetssenter.
Nybygg av naust- og fritidsbustadområde i Bømlo
G.nr 1, b.nr 106, g.nr 2, b.nr 3, 5, 23, 24, 82, 99, 103, 104, 106, 107 og 108. Føremålet med planen er å planleggja for bygging av inntil 11 nye fritidsbustadar og 14 nye naust.
Nybygg av hytter og naust i Bømlo
10 fritidsbustader, 24 naust og 2 oppbevaringsboder.
Nybygg av fritidsbustad‐ og naust i Rolfsnes
76 bnr. 1, 2, 4, 11, 17, 18, 26, 27, 37, 53, 54, 56, 58, 62, 63, 65, 66, 82, 80, 83, 124, 158, 173, 187, 188, 189, 190, 191 og 197. Ca 13,0 daa.
Nybygg av hytter i Bømlo
Inntil 4 nye fritidsbustader.
Nybygg av naustområde i Bømlo
Forslagsstillar: Leif Hidle, Munkebekken 28, 1061 Oslo.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.