Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Austrheim

Oppgradering og rehabilitering av svømmebasseng og gymsal ved skole i Fonnes
Prosjekt oppgradering og rehabilitering av symjebasseng på Kaland skule. Oppgradering ved overflate og oppgradering gymsal. Det er gjennom fleire rundar blitt utført oppgraderingar og vedlikehaldsarbeid. Dette prosjektet har som mål å gjennomføre ei fullstendig rehabilitering av bassenget. Oppgradering og rehabilitering av symjebassenget. Overflate og oppgradering av gymsal/storstove, samt overbygg inngangsparti til gymsal/symjebasseng. Arbeidet har som føresetnad at det i så stor grad som mogleg må skje i tida bassenget skal vere stengt. Det må lagast plan for gjennomføring.
Opparbeidelse av multisportbane, rehabilitering ballbinge samt oppgradering av uteområde ved skole i Austrheim kommune
Opparbeiding av multisportbane, rehabilitering eksisterande ballbinge kunstgras, opparbeiding av zip line, bakketrampoline og andre aktivitetar for skule. Opparbeiding av murar og beplantning. Legging av asfaltdekke og fallunderlag.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.