Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Austevoll

Nybygg av flytende sjøhotell ved Austevoll
Hører sammen med: Coastline Anglers Resort i Hvaler, Bessaker, Røst, Tustna og Brønnøysund.
Oppgradering av bårerom ved omsorgssenter i Storebø
Prosjekt fra Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2023-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.