Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Aurland

Utvikling av stort gårdsresort i Flåm
Overnatting til mellom 600 og 700 gjester.
Steinlegging av sti i Aurland
Prosjektet omfattar steinlegging av sti på sårbare punkt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.