Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo

Nytt hovedsykehus på Gaustad i bydel Nordre Aker, Oslo
Stema Rådgivning AS er prosjektleder for prosjektering. Høyde på om lag ca 49 meter, med 11 etasjer.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. H143 Prosjektmedarbeidere. Prosjektleder: Advansia AS, Magna Prosjekt AS. Teknisk prosjektleder: Advansia AS, HR Prosjekt AS, Sweco Norge AS, T-2 Prosjekt AS. Prosjektingeniør: Advansia AS, Atkins Norge AS, T-2 Prosjekt AS, WSP Norge AS. H147 prosjektstyringsmedarbeidere. Prosjektstyrer: Advansia AS, Atkins Norge AS, Dynabyte Projects AS, Siv Ing Nils Hjorthol AS. Fremdriftsplanlegger/Ferdigstillelsesplanlegger: Advansia AS. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
H143 Prosjektmedarbeidere. Prosjektleder: Advansia AS. Teknisk prosjektleder: Advansia AS, HR Prosjekt AS, Sweco Norge AS, T-2 Prosjekt AS. Prosjektingeniør: Advansia AS, Atkins Norge AS, T-2 Prosjekt AS, WSP Norge AS. H147 prosjektstyringsmedarbeidere. Prosjektstyrer: Advansia AS, Atkins Norge AS, Dynabyte Projects AS, Siv Ing Nils Hjorthol AS. Fremdriftsplanlegger/Ferdigstillelsesplanlegger: Advansia AS. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM Excellent.
Riving av kontor og nybygg av kontor og forretning ved Urtekvartalet i Gamle Oslo
Spunt: Kynningsrud Fundamentering AS. BREEAM Excellent-sertifisering med energiklasse A. Kalkstabilisering: SMG (Soli Mixing Group).
Til- og ombygg av kontor i bydel Sentrum, Oslo
Totalt er det 36.000 kvadratmeter som skal moderniseres. BREEAM In-Use nivå Very Good.
Nybygg av bolig, forretning, hotell/overnattning og bevertning i bydel Grünerløkka, Oslo
Hjørnetomten Grenseveien/Økernveien. Bolig: 16 000 m² fordelt på ca 300 boenheter. hotell: 4 000m² och næring/kontor: 5 000 m². Forretning og bevertning i de to nederste etasjene. To hus som henger sammen. Gnr/bnr: 127/7, 122/488.
Ombygg til barnehage, helsestasjon og kontor m.m. på Carl Berner i bydel Grünerløkka, Oslo
Breeam-Nor «Excellent» . En barnehage med 20 avdelinger og et bydelshus for bydel Grünerløkka. Riving av lavbygget i gårdsrommet. Gnr/bnr: 227/464, 575, 576, 589, 602.
Ombygging av kontor i bydel Frogner, Oslo
Filipstad brygge 1 og Filipstadveien 10.
Ombygg fra museum til skole i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av Edvard Munch videregående skole med flere studiespesialiseringsplasser i lokalene til Kunstindustrimuseet. Lettere rivearbeider og sanering innendørs på skole.
Nybygg av kontor- og forskningsbygg i bydel Ullern, Oslo
Syv etasjer over bakkeplan og to underetasjer.
Utvidelse/ombygg av ungdomsskole i bydel Vestre Aker, Oslo
Utvides til en 8-parallell skole planlagt for 720 elever. I flerbrukshallen skal det etableres 2 stk. tette lydskillevegger.
Utvikling av folkepark og idrettsanlegg på Ekebergsletta i bydel Nordstrand, Oslo
Tribuner og infrastruktur til ca 30.000 m2 med nye fotballbaner.
Oppføring av Nye Kirkens Hus i bydel Gamle Oslo
3-5 etasjer. Byggherren eies av Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS (et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond).
Nybygg av park og flerbrukshall mm i bydel Grünerløkka, Oslo
Lørenveien 64-68. Flerbrukshall 2500 BRA. Aktivitetspark 6000 kvm. Flerbrukshallen skal bygges etter passivhusstandard og oppnå energikarakter A.
Nybygg av flerbrukshall på Dælenenga i Oslo
Tidligere brukt adresse: Seilduksgata 30.
Nybygg av tennisanlegg på Madserud i bydel Ullern, Oslo
Over terreng (klubbhusdelen): BRA=498 m². Under terreng (nederste plan, dvs selve hallen og underetasje klubbhus): BRA=4200 m².
Nybygg av idrettsanlegg og dagligvareforretning i bydel Vestre Aker, Oslo
Areal under banen: (forretning) 2000 m2, (parkering) 1834 m2, (idrett) 937 m2. Areal over bakken: (driftsbygning) 174 m2.
Nybygg av idrettspark på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Cricketanlegg, landhockeybaner, fotballbaner og friidrettshall.
Utvidelse til ungdomsskole i bydel Nordstrand, Oslo
210 elever. En en fire-parallell ungdomsskole med gymsal og autistavdeling for 16 elever.
Til- og ombygg av Rikshospitalet i bydel Nordre Aker, Oslo
Rokadeprosjektet. I forbindelse med nytt sykehus på Gaustad.
Ombygg av kontor m.m. i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/323, 207/326, 207/327, 207/328, 207/329, 207/330.
Til- og ombygg av hotell til kontor på Kvadraturen i Oslo sentrum
Etablering av terrasse på eksisterende tak (niende etasje). Eksisterende parkeringskjeller vil bli omgjort til område for sykkelparkering og garderober.
Ny- og ombygging til skole i bydel Sagene, Oslo, trinn 2
Sandakerveien 24D med flere. Gnr/Bnr: 221/145, 221/146 og 221/143.
Ombygging av kontor i Oslo sentrum
Riving av utvendig heissjakt.
Rehabilitering av kontorarealer i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ombygging og rehabilitering av kontorarealer, teknisk oppgradering, ny heis, mindre justering av fasade, samt rivning av utebod, oppgradering / bearbeiding av dekke i gårdsrom mot sørvest.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Riving- og tilbygg av forretning i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 155/16, 155/17, 155/8. Ekebergveien 143, 145 og Bernhusveien 7 mfl.
Om-ny-og tilbygg av kontor i bydel Sagene, Oslo
BREEAM-sertifisering som minimum «Very Good». * Tilbygg mot Sannergata * Påbygg og tilbygg på eksisterende lavblokk * Paviljong i parklandskapet mot vest og Akerselva * Full innvendig og utvendig rehabilitering/ombygging, inkl. full fasadeutskifting. * Oppgradering utearealer
Riving av deler av parkeringsanlegg og utvidelse av kontor med nye kontorarbeidsplasser på Alna Senter i Bydel Alna, Oslo
Ca. 60 nye kontorarbeidsplasser og økt møteromskapasitet ved XXL sitt hovedkontor som ligger på Alna Senter.
Ombygging av bibliotek og læringssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Bygg 10 skal flytte arealer som brukes til undervisning internt i sykehuset for å gjøre fløy C1 klar for riving i forbindelse med etablering av nytt rikshospital.
Nybygg av klubbhus i bydel Stovner, Oslo
Nybygg etter brann. Ca 1 års byggestid.
Riving av kontor i bydel Frogner, Oslo
Pilestredet 75 C og Sporveisgata 3-17.
Riving av eksisterende bygningsmasser i forbindelse med bygging av nytt akuttsykehus i Oslo
To separate offentlige anskaffelser, og gjennomføres i to uavhengige entrepriser. Det er forventet at K2900 riving sykehusbygg blir iverksatt først og deretter K2902 riving boligblokker.
Gjenoppbygging av kontor etter brann i Oslo
Riving av deler av bygningen.
Rehabilitering/oppgradering av barnehage i Gamle Oslo
6 avdelinger. Gnr/nr 232/443-444.
Ombygging av aldershjem i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ombygging av 2 etasje fra 6 alderhjemromboliger til 7 sykehjemsboliger.
Til- og ombygg av kontorlokaler i Oslo kommune
HK-dir har kontorer i Bergen (hovedkontor), Oslo, Trondheim og Tromsø. I både Bergen og Oslo er medarbeiderne spredt på to ulike kontorlokaler, og det er et mål å bli samlokalisert i begge disse byene. Vi ønsker å samle alle medarbeidere i de eksisterende lokalene i Bergen og Oslo, og ser at vi da må tenke nytt om arbeidsformer og utnyttelse av de fysiske lokalene. Vi ønsker å bli værende i lokalene i Bergen (Fortunen 1) og Oslo (Karl Johans gt 7), og flytte medarbeidere inn i disse fra de to andre lokalene vi per i dag benytter i disse byene. Muligheten for å utvide lokalene er begrenset begge steder. Oslo kontoret ønskes utvidet med ca. 62 kontorplasser.
Ombygging av kontor i 3.etasje i bydel Sagene, Oslo
Etter ombyggingen vil lokalet vi inneholde kontor, skriverom, stillerom, klipperom, møterom, kino, toaletter, HCWC, Kjøkken/spiserom, sosial sone, lager, datarom og kopirom.
Ombygg av hovedinngang på forretningsbygg i bydel Uller, Oslo
Nytt inngangsparti, etablering av takterrasse, utvidelse av innvendig trapp og utskifting av vinduer.
Ombygg av hotell i bydel Sentrum, Oslo
Innvendig rehabilitering, endring av tekniske installasjoner innvendig, utvendig heis, utvendig ventilasjonsavkast, tørrkjøler og nye overlys på tak
Etablering av solcelleanlegg på skolebygg i Oslo
Det skal leveres nøkkelferdig solcelleanlegg på 8 skolebygg som kobles opp mot strømforsyningen på skolene.
Etablering av rundløpebaner, kunstgressbane m.m. i bydel Gamle Oslo
Tiltaket består av 200m rundløpebaner, sprintbaner og diverse andre aktivitetselementer. I midten av rundløpebaneneplanlegges en 7er kunstgressbane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.