Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo fylke

Oslo (243)
Nytt hovedsykehus på Gaustad i bydel Nordre Aker, Oslo
Stema Rådgivning AS er prosjektleder for prosjektering. Høyde på om lag ca 49 meter, med 11 etasjer.
Nybygg av klinikkbygg (RIC) og protonbygg på Radiumhospitalet på Ullern, Oslo
Radiumhospitalet Innovation Campus (RIC). Det nye klinikkbygget vil erstatte sykehus-delen i dagens utdaterte bygningsmasse. Det ska bygges nytt protonsenter. Gnr/Bnr: 29/64, 814. Leverandør av protonutstyr: Varian Medical system Scandinavia A/S. AF Energi & Miljøteknikk : entreprise 3501 energisentral. Avfallssug: Envac. Nettverk 5001: NetNordic Norway AS. Dører: Nordic Door AS Entreprise 9680 Kjøle- og fryseutstyr: Nerliens Meszansky AS.
Utvikling av område for handel i Oslo
Planlagt handelsareal 36000 m2. Gnr/bnr: 114/1, 16, 21, 38, 40, 43, 58, 86, 102.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. H143 Prosjektmedarbeidere. Prosjektleder: Advansia AS, Magna Prosjekt AS. Teknisk prosjektleder: Advansia AS, HR Prosjekt AS, Sweco Norge AS, T-2 Prosjekt AS. Prosjektingeniør: Advansia AS, Atkins Norge AS, T-2 Prosjekt AS, WSP Norge AS. H147 prosjektstyringsmedarbeidere. Prosjektstyrer: Advansia AS, Atkins Norge AS, Dynabyte Projects AS, Siv Ing Nils Hjorthol AS. Fremdriftsplanlegger/Ferdigstillelsesplanlegger: Advansia AS. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
H143 Prosjektmedarbeidere. Prosjektleder: Advansia AS. Teknisk prosjektleder: Advansia AS, HR Prosjekt AS, Sweco Norge AS, T-2 Prosjekt AS. Prosjektingeniør: Advansia AS, Atkins Norge AS, T-2 Prosjekt AS, WSP Norge AS. H147 prosjektstyringsmedarbeidere. Prosjektstyrer: Advansia AS, Atkins Norge AS, Dynabyte Projects AS, Siv Ing Nils Hjorthol AS. Fremdriftsplanlegger/Ferdigstillelsesplanlegger: Advansia AS. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM Excellent.
Byutvikling av tomt i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 123/28, 470, 124/190, 191, 194, 38, 88. Handel/service; 2000 m2. Flerbrukshall; 3000 m2. Næring/kontor; 18000 m2. Studentleiligheter; 4000 m2.
Nybygg av kontor, forretning/boliger mm på Grønlia i Bjørvika
Gnr/bnr: 235/134, 135, 250/57. Total maksimal tillat utnyttelse er på 38 500 m2 (felt D7, D8 og D10). 6-12 etasjer.
Riving- og nybygg av kontor og forretning i bydel Gamle Oslo
Miljøklassifisering BREEAM: Excellent og Energiklasse A.
Riving av kontor og nybygg av kontor og forretning ved Urtekvartalet i Gamle Oslo
Spunt: Kynningsrud Fundamentering AS. BREEAM Excellent-sertifisering med energiklasse A. Kalkstabilisering: SMG (Soli Mixing Group).
Nybygg av langtidshjem i Oslo kommune
Det skal anskaffes langsiktige leie- og tjenesteytingsavtaler for inntil 800 plasser i nye langtidshjem. Leieavtalene vil ha en leieperiode på 30 år, med opsjon på forlengelse i 10 år. For tjenesteytingsavtaler er avtaleperioden på 8 år, med opsjon på forlengelse i 1 år + 1 år. Oppdragsgiver har behov for langtidshjem både innen somatikk og psykiatri. Det skal anskaffes maksimalt to langtidshjem for psykiatri.
Byutvikling av tomt i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 123/28, 470, 124/190, 191, 194, 38, 88. 20000 m2 signalbygg. 2-20 etasjer.
Til- og ombygg av kontor i bydel Sentrum, Oslo
Totalt er det 36.000 kvadratmeter som skal moderniseres. BREEAM In-Use nivå Very Good.
Riving av parkeringshus med kontor og nybygg av kontor i bydel Oslo sentrum
Fred Olsens gate 6, Prinsens gate 1A-B og Strandgata 19.
Ombygg til barnehage, helsestasjon og kontor m.m. på Carl Berner i bydel Grünerløkka, Oslo
Breeam-Nor «Excellent» . En barnehage med 20 avdelinger og et bydelshus for bydel Grünerløkka. Riving av lavbygget i gårdsrommet. Gnr/bnr: 227/464, 575, 576, 589, 602.
Ny sykehjemtomt i bydel Stovner, Oslo
12000 m2 med boliger og 2000 m2 med klatrehall, et treningssenter og service og butikker som kan inngå i boligstrøket.
Ombygging av kontor i bydel Frogner, Oslo
Filipstad brygge 1 og Filipstadveien 10.
Ombygg fra museum til skole i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av Edvard Munch videregående skole med flere studiespesialiseringsplasser i lokalene til Kunstindustrimuseet. Lettere rivearbeider og sanering innendørs på skole.
Nybygg av kontor- og forskningsbygg i bydel Ullern, Oslo
Syv etasjer over bakkeplan og to underetasjer.
Rehabilitering -og utvidelse av ungdomsskole mm i bydel Vestre Aker, Oslo
En 9-parallell ungdomsskole med spesialavdeling, flerbrukshall, ny barnehage med 6 avdelinger.
Utvikling av folkepark og idrettsanlegg på Ekebergsletta i bydel Nordstrand, Oslo
Tribuner og infrastruktur til ca 30.000 m2 med nye fotballbaner.
Påbygg av kontor og lager mm på Vollebekk i bydel Bjerke, Oslo
Påbygg i 2-3 etasjer. Nytt lokk mellom byggene.
Riving og tilbygg av kontorbygg i Oslo
Riving av dagens femte etasje for å bygge tre nye etasjer.
Oppføring av Nye Kirkens Hus i bydel Gamle Oslo
3-5 etasjer. Byggherren eies av Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS (et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond).
Nybygg av park og flerbrukshall mm i bydel Grünerløkka, Oslo
Lørenveien 64-68. Flerbrukshall 2500 BRA. Aktivitetspark 6000 kvm. Flerbrukshallen skal bygges etter passivhusstandard og oppnå energikarakter A.
Rehabilitering, riving og tilbygg av barneskole mm i bydel Ullern, Oslo, trinn 1
Barneskole med 4 paralleller og spesialavdeling for 24 elever.
Nybygg av flerbrukshall på Dælenenga i Oslo
Tidligere brukt adresse: Seilduksgata 30.
Nybygg av tennisanlegg på Madserud i bydel Ullern, Oslo
Over terreng (klubbhusdelen): BRA=498 m². Under terreng (nederste plan, dvs selve hallen og underetasje klubbhus): BRA=4200 m².
Nybygg av idrettsanlegg og dagligvareforretning i bydel Vestre Aker, Oslo
Areal under banen: (forretning) 2000 m2, (parkering) 1834 m2, (idrett) 937 m2. Areal over bakken: (driftsbygning) 174 m2.
Etablering av flytende sjøbad langs Havnepromenaden i Oslo
Sjøbadet med tilhørende fasiliteter som garderobe, badstuer, og café kan enten være delvis på land og på sjøen, eller det kan i sin helhet løses som en flytende konstruksjon.
Om-, og påbygg av hotell i Oslo sentrum
Karl Johans gate 8 (gnr/bnr: 207/ 87), Dronningens gate 23 ( gnr/bnr: 207/ 45), Dronningens gate 25 (gnr/bnr: 207/ 47).
Nybygg av idrettspark på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Cricketanlegg, landhockeybaner, fotballbaner og friidrettshall.
Utvidelse til ungdomsskole i bydel Nordstrand, Oslo
210 elever. En en fire-parallell ungdomsskole med gymsal og autistavdeling for 16 elever.
Til- og ombygg av Rikshospitalet i bydel Nordre Aker, Oslo
Rokadeprosjektet. I forbindelse med nytt sykehus på Gaustad.
Ombygg av kontor m.m. i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/323, 207/326, 207/327, 207/328, 207/329, 207/330.
Til- og ombygg av hotell til kontor på Kvadraturen i Oslo sentrum
Etablering av terrasse på eksisterende tak (niende etasje). Eksisterende parkeringskjeller vil bli omgjort til område for sykkelparkering og garderober.
Ny- og ombygging til skole i bydel Sagene, Oslo, trinn 2
Sandakerveien 24D med flere. Gnr/Bnr: 221/145, 221/146 og 221/143.
Ombygging av kontor i Oslo sentrum
Riving av utvendig heissjakt.
Rehabilitering av kontorarealer i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ombygging og rehabilitering av kontorarealer, teknisk oppgradering, ny heis, mindre justering av fasade, samt rivning av utebod, oppgradering / bearbeiding av dekke i gårdsrom mot sørvest.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Nybygg av kontor og næring i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Riving av eksisterende bebyggelse i Youngs gate 2, 4 og 6, samt oppføring av et nytt bygg med fem etasjer pluss kjeller. Bygget skal brukes til kontorformål fra andre etasje og oppover, mens det blir næringslokale med utadrettet virksomhet første etasje. Byggets totale bruksareal for etasjer er ca. 2.445 kvadratmeter, hvorav ca. 425 kvadratmeter er i kjeller.
Nybygg av dagligvarebutikk og leiligheter i bydel Nordre Aker, Oslo
Dagligvareforretning på ca 1000 m2 i 1. etasje og 3 etasjer med bolig over. Gnr/bnr: 53/164, 118.
Riving- og tilbygg av forretning i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 155/16, 155/17, 155/8. Ekebergveien 143, 145 og Bernhusveien 7 mfl.
Om-ny-og tilbygg av kontor i bydel Sagene, Oslo
BREEAM-sertifisering som minimum «Very Good». * Tilbygg mot Sannergata * Påbygg og tilbygg på eksisterende lavblokk * Paviljong i parklandskapet mot vest og Akerselva * Full innvendig og utvendig rehabilitering/ombygging, inkl. full fasadeutskifting. * Oppgradering utearealer
Påbygg av kontorbygg i bydel St. Hanshaugen i Oslo
Påbygg i to etasjer. Begge de nye etasjene er planlagt med ca. 43 cellekontor i hver etasje. Det er i tillegg prosjektert takterasse over plan 9. Taket er planlagt med inntrukket takterasse mot sør og grønne tak utover dette. Dagens solceller videreføres. I tillegg til at det også her er prosjektert med grønt tak for fordrøyning av overvann og med tanke på biologisk mangfold. Begge heisene fra eksisterende bygg føres opp i åttende etasje, og så en opp til niende og taket. Hovedtrappa videreføres opp på tak, samtidig som det etableres ny utvendig branntrapp for rømning fra tak mot byggets bakgård.
Riving av deler av parkeringsanlegg og utvidelse av kontor med nye kontorarbeidsplasser på Alna Senter i Bydel Alna, Oslo
Ca. 60 nye kontorarbeidsplasser og økt møteromskapasitet ved XXL sitt hovedkontor som ligger på Alna Senter.
Ombygg av helsehus, barnehage og bolig mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Ombygging av bibliotek og læringssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Bygg 10 skal flytte arealer som brukes til undervisning internt i sykehuset for å gjøre fløy C1 klar for riving i forbindelse med etablering av nytt rikshospital.
Nybygg av klubbhus i bydel Stovner, Oslo
Nybygg etter brann. Ca 1 års byggestid.
Nybygg av barnehage i bydel Sagene, Oslo
7 avdelninger. Plass for 100 stk barn. Gnr/bnr 77/109, 112, 367

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.