Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo fylke

Oslo (154)
Nytt hovedsykehus på Gaustad i bydel Nordre Aker, Oslo
Stema Rådgivning AS er prosjektleder for prosjektering. Høyde på om lag ca 49 meter, med 11 etasjer.
Nybygg av kontor, hotell, handel og boliger mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl. Ca 1500 stk leiligheter. Uklart angående antall hotellrom.
Nybygg av kunnskapspark på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Bygget vil være på rundt 78 000 m2 (BTA), opp til 11 etasjer og med en underliggende kjeller i to plan på omkring 25 000 m2 (BTA), totalt ca 103 000 m2 (BTA). BREEAM Excellent. Tidligere adresse: Persveien 2 - 4.
Nybygg av kontor, handel, boliger og undervisning mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl.
Nybygg av kontor, handel og boliger mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl.
Nybygg av barnehage, ungdomsskole og flerbrukshall i bydel Bjerke, Oslo
Planlagt ferdigstillelse til skolestart i august 2027. Ungdomsskolen bygges for åtte paralleller og inntil 840 elever, mens barnehagen får plass til 140 barn i sine åtte avdelinger. Flerbrukshallen med tre spilleflater, aktivitetssal for dans og tribune med 250 plasser skal brukes av skolen på dagtid og til idretts- og fritidsaktiviteter på kveldstid og helgene.
Ombygg til barnehage, helsestasjon og kontor m.m. på Carl Berner i bydel Grünerløkka, Oslo
Breeam-Nor «Excellent» . En barnehage med 20 avdelinger og et bydelshus for bydel Grünerløkka. Riving av lavbygget i gårdsrommet. Gnr/bnr: 227/464, 575, 576, 589, 602.
Ombygg fra museum til videregående skole i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av Edvard Munch videregående skole med flere studiespesialiseringsplasser i lokalene til Kunstindustrimuseet. Lettere rivearbeider og sanering innendørs på skole.
Rehabilitering og utvidelse av videregående skole i bydel Frogner, Oslo
Utvidelse for 90 stk elever. Totalt areal med utvidelse og ombygging er 12700 m2. Totalrehabilitere tre vernede bygg på Hartvig Nissen videregående skole samt oppføre to nye bygg.
Nybygg av sykehjem i bydel Østensjø, Oslo
128 stk beboere. 7 etasjer og kjeller. BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent». Oppsalveien 28 og Haakon Tveters vei 65.
Nybygg av barneskole i bydel Bjerke, Oslo
850 stk elever. Spunt; Seabrokers Fundamentering AS.
Utvidelse og rehabilitering av Nye Kirkens Hus i bydel Gamle Oslo
3-5 etasjer. Byggherren eies av Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS (et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond). Full rehabilitering av den eksisterende bygningsmassen på 4.000 m2 i tillegg til oppføring av 5.300 m2 nybygg. Nybygget skal miljøsertifiseres etter BREEAM NOR Very Good, mens hele bygningsmassen vil bli sertifisert i henhold til BREEAM In-Use.
Nybygg av kontor på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Breeam Nor-klassifisert «Excellent».
Utvikling av folkepark og idrettsanlegg på Ekebergsletta i bydel Nordstrand, Oslo
Tribuner og infrastruktur til ca 30.000 m2 med nye fotballbaner.
Utvidelse-og ombyggning av eksisterende høyskole i Majorstuen, Oslo
Gnr/bnr: 38/275, 290. Nybygg på 4000-7000 m2.
Utvidelse av ungdomsskole i bydel Østensjø, Oslo
Gnr/bnr: 144/1327, 146/ 348, 146/ 349, 999/ 228. Frittstående tilbygg. Utvidelse till U9.
Oppgradering og påbygg av kontor i bydel Frogner, Oslo
En økning av høyder fra dagens 4, 5 og 6 etasjer til 7 etasjer mot nord, og en økning fra 9 etasjer til 11 etasjer mot syd.
Nybygg av idrettsanlegg og dagligvareforretning i bydel Vestre Aker, Oslo
Areal under banen: (forretning) 2000 m2, (parkering) 1834 m2, (idrett) 937 m2. Areal over bakken: (driftsbygning) 174 m2.
Etablering av tilbygg i bakgård og ombygging av eksisterende bygg i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse på ca. 2.500 kvadratmeter samt etablering av et nytt tilbygg på ca. 1.700 kvadratmeter i bakgården.
Til- og ombygg av hotell til kontor på Kvadraturen i Oslo sentrum
Etablering av terrasse på eksisterende tak (niende etasje). Eksisterende parkeringskjeller vil bli omgjort til område for sykkelparkering og garderober.
Om- og påbygg av kontor i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Grubbegata 4-6. Riving av betongbaldakiner og eksisterende fasade.
Ny- og ombygging til skole i bydel Sagene, Oslo, trinn 2
Sandakerveien 24D med flere. Gnr/Bnr: 221/145, 221/146 og 221/143.
Ombygging av kontor i Oslo sentrum
Riving av utvendig heissjakt.
Oppgradering av kontorbygg i bydel Frogner, Oslo
BREEAM Excellent. Sykkelparkering og garderobe i kjeller. Nybygg oppføres i massivtre i kombinasjon med gjenbruk av nåværende kjeller og fundamenter.
Riving- og tilbygg av forretning i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 155/16, 155/17, 155/8. Ekebergveien 143, 145 og Bernhusveien 7 mfl.
Om-ny-og tilbygg av kontor i bydel Sagene, Oslo
BREEAM-sertifisering som minimum «Very Good». Montering av solcellepaneler: Solcellespesialisten AS. * Tilbygg mot Sannergata * Påbygg og tilbygg på eksisterende lavblokk * Paviljong i parklandskapet mot vest og Akerselva * Full innvendig og utvendig rehabilitering/ombygging, inkl. full fasadeutskifting. * Oppgradering utearealer
Nybygg av underjordisk sportshall på Bygdøy i bydel Frogner, Oslo
4 hardcourtbaner under bakken, 6 baner over mark.
Riving av deler av parkeringsanlegg og utvidelse av kontor med nye kontorarbeidsplasser på Alna Senter i Bydel Alna, Oslo
Ca. 60 nye kontorarbeidsplasser og økt møteromskapasitet ved XXL sitt hovedkontor som ligger på Alna Senter.
Ombygg av universitet for estetiske fag i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Prosjektet må være ferdigstilt 2. semester (vinter) skoleåret 2024/2025. Prosjektet består av ca. 5500 kvm med spesialrom (keramikk-, tre- og metallverksted, kunst og håndverksrom, moteverksted), generelle undervisningsrom og kontorer samt andre fellesfunksjoner som toalett, grupperom og stillerom
Nybygg av næring i bydel Bjerke, Oslo
Forretningsbygg i plan U1 og 1.
Ombygg til leilighetshotell med mindre boenheter i bydel Frogner, Oslo
47 mindre boenheter/rom, mellom 15 m2 og 37 m2.
Utvidelse-og ombygg alternativt riving-og nybygg av barnehage i Oslo
2-3 etasjer. Utvide barnehagen fra dagens 4 avdelinger til 8-10 avdelinger. Gnr/bnr: 96/89 og 188.
Rehabilitering av gressbane ved Ullevaal stadion i Oslo
Utskifting av vanningssystem samt undervarme og bygge opp banen på nytt med nye lag med grus, sand og vekstjord. Planen er også å sy inn kunstgress, slik at banen blir mer robust.
Nybygg av handel/forretningsbygg i Oslo
Omfang er ikke fastsatt. Ca. 1000 m2 handel planlegges.
Etablering av brakkerigger i forbindelse med Nye Aker sykehus i Oslo
Markedsdialog om leveranse av brakkerigger på tomten hvor Nye Aker sykehus skal bygges.
Oppgradering av kontorbygg ved Christiania Torv i Kvadraturen i Oslo
Totalrehabilitering av eiendommens sydbygg er utført. Nå kvarstår rehabilitering av eiendommens nordbygg.
Etablering av to utvendige heiser på barneskole i bydel Vestre Aker, Oslo
Prosjektering og utførelse av to komplette heisanlegg med tilhørende forrom, samt opsjon for terrengjustering/takoverbygg på Svendstuen skole.
Tilbygg av kontor ved kirke i bydel Nordre Aker, Oslo
Tilbygget plasseres i forlengelsen av underetasjen til Grefsen kirke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.