Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bodø

Riving og nybygg av behandlingssenter for unge i Bodø
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av et behandlingssenter for unge med tilhørende utearealer, atkomst og parkering. Bygget vil oppføres i 1-2 etasjer med et bruksareal på ca. 1300 m2. Utearealene vil opparbeides som hage med vegetasjon. Eksisterende bebyggelse skal rives. Planforslaget omfatter også oppgradering av gang- og sykkelveien.
Utvidelse av eksisterende helseavdeling og ombygg av frigangshuset til kontorformål i fengsel i Bodø kommune
Prosjektet omhandler utvidelse av eksisterende helseavdeling med påbygg i andre etasje, ombygging i kjeller for å etablere flere garderobeplasser og ombygging av frigangshuset til kontorformål. I tillegg er det som en opsjon planlagt tilbygg til eksisterende verksted.
Ombygg av Korttidsenhet RUS og Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser i Rønvik/Mellomåsen i Bodø
mbygging av Korttidsenhet RUS (KER) og Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser» (SPIS) i Rønvik/Mellomåsen.Helse Nord og Nordlandssykehuset har besluttet at det skal etablerers rusakutt sammen med Korttidsenhet RUS (KER). For å muliggjøre dette må «Regional enhet for psykose og Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser» (SPIS) og «Korttidsenhet RUS» «bytte» plass.
Etablering av nye lokaler til Nordlab i Bodø kommune
NordLab er et øvings- og treningssenter med et bredt faglig nedslagsfelt innen sikkerhet, beredskap og kriseledelse. Det ønskes nå arealøkning til Nordlab gjennom en ombygging av tilleggsareal. Lokalene etableres i et eksisterende bygg over 5 plan inkludert kjelleretasje. Det er deler av kjeller og 1. etg som skal ombygges.
Ombygg av administrasjonsbygg ved universitet i Bodø kommune
Det skal gjennomføres en ombygging i administrasjonsbygget 6A. Administrasjonsbygget er et kontorbygg med tilhørende støttefunksjoner. Bakgrunnen for ombyggingen er støyproblematikk grunnet de åpne kontorlandskapene rundt hovedtrappen, sosiale soner og kjøkken.
Oppgradering av kjøkken, kontor, møterom, ventilasjonsanlegg og teknisk rom for barne- og ungdomsskole i Bodø kommune
Skolekjøkkenet skal renoveres og ominnredes, i tillegg nytt møterom og to kontorer i plan 1 og nytt teknisk rom i plan U. Bygningsarbeidene består i hovedsak av ominnredning i plan 1, riving og etablering av nye innvendige vegger, ny innredning i skolekjøkkenet, nytt teknisk rom, ny HCWC, nytt vaskerom, gulv og himlingsarbeider, samt overflatebehandling, ny utvendig rampe og hjelpearbeider for de tekniske fag. De tekniske fag omfatter nytt ventilasjonsanlegg i begge plan, sanitær og varmeanlegg i plan 1, og nytt elektrisk anlegg, inkl. IKT, brann og nødlys.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.