Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Lom

Nybygg av næringsbygg i Lom
Gnr/bnr: 70/323 mfl.
Innvendig ombygging av kontorfløy og servicetorg i kommunehus i Lom kommune
Innvendig ombygging/fornying av kontorfløy i 2.etg og servicetorg i 1.etg på kommunehuset i Lom kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.