Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Lillehammer

Nybygg av hytter i Lillehammer
Ca 20-30 hyttetomter.
Ombygging av kontorlokaler til ny tannklinikk i fylkeshus 3 på Lillehammer
Prosjektet gjelder innvending ombygging og rehabilitering av plan 1 i fylkeshus 3 på Lillehammer, til ny tannklinikk.Kontorlokaler plan 1 i Kirkegata 78-80 på Lillehammer skal bygges om og tilpasses til ny tannklinikk. Ny tannklinikk skal bestå av 12 behandlingsrom, med tilhørende personalrom, garderober, kontorer og venterom. Videre skal det også etableres nytt inngangsparti for TOO avdeling med smitteklinikk.
Ombygging til basishall i Lillehammer
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Utvendig oppgradering av sykehus i Lillehammer kommune
Det skal utføres rehabiliteringsarbeider på høyblokk og teknisk hus på høyblokka ved Lillehammer sykehus. Det skal bygges opp ny gesims og etablere vern på taket på høyblokka. På fasaden skal vertikale aluminiumsprofiler festes, det skal utføres service på utvendig solskjermingen, beslag på pipe skal festes og på balkongene skal gummi ved innfesting av glass utskiftes. I tillegg er det opsjon for innfesting beslag over/under vinduer ved trappe oppgang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.