Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kongsvinger

Etablering av solcelleanlegg ved flere anlegg i Innlandet
Anskaffelse av solceller til følgende lokasjoner: Vognhallen ved hovedkontor: Otervegen 9, 2211 Kongsvinger. - Flatt tak RA 900 Kirkenær: Haugsgutua 15, 2260 Kirkenær. - Saltak, 21 grader RA 500 Sand: Bunesvegen 65, 2120 Sagstua. - Flatt tak RA 950 Grinder: Solørvegen 376, 2264 Grinder. - Saltak, 21 grader

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.