Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kongsvinger

Nybygg av kontorbygg i Kongsvinger
TEK17, BREEAM Very good og Energiklasse A.
Utvidelse av camping i Kongsvinger
Grunneier: Gudmund Gulbrandsen.
Oppgradering av boliger, låve mm i Kongsvinger
Oppgradering av boliger og låve, bl.a utskifting av tak, fasade på boliger, takplater på låve og låvebru.
Tilbygg av videregående skole i Kongsvinger kommune
Det skal etableres et tilbygg i kjeller og første etasje i forlengelsen av fløy B. I kjelleretasje skal det etableres lagerarealer og teknisk rom. I første etasje arealer for ny studielinje, Automasjon VG3. Total størrelse ca. 135 m2 i grunnflate. Bygget skal oppføres i bæresystem i stål og betong, som en videreføring av den eksisterende konstruksjon. Fasadeuttrykk skal videreføres med materialbruk tilsvarende de eksisterende fasader.
Ombygg av eksisterende låve til hjelpemiddelsentral i Kongsvinger kommune
Ombyggingsarbeider i eksisterende låve skal utbedre tilstanden for å legge til rette for ny bruk som hjelpemiddelsentral i kommunen.
Etablering av solcelleanlegg ved flere anlegg i Innlandet
Anskaffelse av solceller til følgende lokasjoner: Hovedkontor: Otervegen 9, 2211 Kongsvinger. RA 900 Kirkenær: Haugsgutua 15, 2260 Kirkenær. Opsjon: RA 500 Sand: Bunesvegen 65, 2120 Sagstua. RA 380 Austmarka: Brødbølvegen 12, 2224 Austmarka. RA 950 Grinder: Solørvegen 376, 2264 Grinder.
Etablering av vanntåleanlegg i kirke i Kongsvinger
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.