Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestby

Utvidelse av ungdomsskole i Vestby kommune
Tilbygg for administrasjonen, omgjøring av tre teamrom til klasserom samt dele av bibliotek til to klasserom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.