Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nittedal

Konsulenttjenester for utarbeidelse av mulighetsstudie for boligløsninger tilknyttet Skytta og Døli sykehjem
Nittedal kommune innbyr til konkurranse for kjøp av utredningskompetanse til å gjennomføre en mulighetsstudie, for å utrede mulige boløsninger for eldre med tjenestebehov geografisk tilknyttet våre to sykehjem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.