Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nesodden

Oppgradering og rehabilitering av sykehjem i Nesodden
Det er behov en brannteknisk oppgradering, nytt ventilasjons- og rørsystem og bedre isolasjon for at bygget skal tilfredsstille dagens krav til standard.
Ombygg av sykehus på Nesodden
Ombygging av sykehusarealer for fysio- og ergoterapi ved Sunnaas sykehus på Nesodden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.