Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Eidsvoll

Etablering av arbeidsplasser i låve ved opplærings- og aktivitetssenter i Eidsvoll kommune
Eksisterende låve er delvis innredet som arbeidslokaler. Prosjektet skal innrede resterende ledige areal i bygget.
Områderegulering for langsiktig sentrumsutvikling på Råholt i Eidsvoll kommue
Dette omfatter gbnr 127 – 1/82/83/87/95/96, gbnr 900-11, og gbnr 126 – 14/20.
Istandsetting av hovedbygningen på Klokkerenga i Eidsvoll
Hovedtiltakene er knyttet til omtekking av deler av taket, drenering og grøfting rundt huset, samt utbedring av råteskadde konstruksjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.