Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Osterøy

Utvidelse av Holmane næringsområde i Fotlandsvåg
Maks nytt næringsareal 11000 kvm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.