Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Drammen

Etablering av lager i Mjøndalen
Oppføring av 124 lagerseksjoner. Totalt fem separate bygningsenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.