Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Buskerud fylke

Drammen (2)
Flesberg (0)
Flå (0)
Gol (0)
Hemsedal (0)
Hol (0)
Hole (0)
Kongsberg (2)
Lier (0)
Modum (0)
Nesbyen (0)
Ringerike (0)
Rollag (0)
Sigdal (0)
Ål (0)
Etablering av lager i Mjøndalen
Oppføring av 124 lagerseksjoner. Totalt fem separate bygningsenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.