Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Kristiansand

Nybygg av pumpestasjon ved renseanlegg i Kristiansand
Utvendig utforming som renseanlegget. Stasjonen skal ha kapasitet på 600 l/s for regnvannspumper (2 stk) og ca. 275 l/s for normalvannspumper (2 stk).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.