Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Agder fylke

Utvidelse av næringsområde i Lindesnes
440 daa planområde. Gnr/bnr: 29/4, 29/6, 29/10, 29/17, 29/24, 29/26, 29/27, 29/28, 29/29, 29/37, 29/56, 29/57, 36/1, 36/12, 37/13, 187/2-3 og 203/1-2.
Nybygg av industriområde i Froland
100 mål byggeklare tomter.
Utvidelse av næringsområdet Agderparken Øst på Heftingsdalen i Arendal
Gnr/bnr: 21/1, 3, 11, 12, 13, 22/4, 22, 28, 46/1, 2, 3.
Nytt næringsareal i Bykle
Gnr/bnr: 3/6, 214, 219.
Nybygg av næringsbygg m.m i Lillesand
Ca 70 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av verkstedbygg og utvidelse av tomt i Farsund
Gnr/bnr: 5/161, 5/36 og 5/4. Planen omfatter 3 eiendommer. Prosjektet blir mest sannsynlig utført som et modulbygg.
Riving og nybygg av renseanlegg i Birkenes kommune
Birkenes kommune skal bygge nytt renseanlegg på Birkeland. Anlegget skal dimensjoneres for 6 000 pe. Anlegget skal bygges på samme tomt som eksisterende renseanlegg. Etter at det nye anlegget er ferdig, skal det gamle rives. Anlegget skal bygges i flomutsatt område.
Nybygg av biologisk renseanlegg i Lillesand
Nybygget skal bygges ved siden av eksisterende renseanlegg i Fossbekkveien 30. Bygget har en grunnflate på 110 m2 og består av to bassenger, et trapperom og et prosessrom på nivå 2, over bassengene. Deler av bygget ligger 1.5 meter under bakkenivå.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.