Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Agder fylke

Nybygg av industri, lager og kontor i Arendal
Gnr/bnr 24/227, 235, 237, 270 og 600/420.
Nybygg av næring, industri og kontor i Valle
Deler av gnr. 61/bnr. 1, gnr. 64/bnr. 1, 33 og 104, gnr. 600/bnr. 39 (rv. 9).
Nybygg av industriområde i Froland
100 mål byggeklare tomter.
Nybygg av kloakkrenseanlegg i Grimstad
Mulig etablering i fjell.
Utvikling av næringsområde på Simonstad i Åmli kommune
Ca. 150 daa. Gnr/Bnr: 44/1, 44/22, 44/26, 44/28, 44/36, 44/71, 44/78, 44/97, 600/415, 600/10.
Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Farsund
Det planlegges å søke om årlig konsesjon på 20.000 tonn slakteklar fisk. Gnr/bnr: 5/4, 16 og 20.
Etablering av landbasert akvakulturanlegg for laks i Farsund
En årsproduksjon på 6 000 tonn laks.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.