Alle aktuelle industriprosjekter i Sveio

Nybygg av krabbeanlegg i Liereid
Anlegg for å auke kvaliteten på krabbene og gjere dei attraktive i marknaden. 365 tonn krabbe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.