Alle aktuelle industriprosjekter i Kvam

Nybygg av VA-hall på Sandven i Norheimsund
VA-hall til lagring og montering av utstyr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.