Alle aktuelle industriprosjekter i Hyllestad

Nybygg av industri, lager og kai mm i Eide
Ca 22 daa. Gnr/bnr: 35/14, 15.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.