Alle aktuelle industriprosjekter i Innlandet fylke

Nybygg av datasenter i Hamar
Området er 360.000 m2
Nybygg av datasenter i Elverum
Området er 200.000 m2.
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
Ledige tomter ca 150 daa.
Nybygg av teststasjon for råner i Brattbakken, Løten
Når anlegget står ferdig vil det øke kapasiteten på testing av råner fra dagens 3.000 til 5.000 testdyr i året i et bygg på 4500 m2.
Nybygg av næringsbygg i Lillehammer
Tomtestørrelse: 10.000 m2. Viken Lås og Sikkerhet AS er leverandører av Låg og Beslag
Utvidelse av næringsområde i Lesja
Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 74/1, 84/1, 102/69 samt deler av 85/1-3.
Utskifting av taktekking på produksjonslokale/lagerbygg i Kirkenær
Prosjekt fra formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.