Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Vestland fylke

Alver (4)
Askvoll (0)
Askøy (1)
Aurland (0)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (7)
Bremanger (0)
Bømlo (0)
Eidfjord (0)
Etne (0)
Fedje (0)
Fitjar (0)
Fjaler (0)
Gloppen (1)
Gulen (0)
Hyllestad (0)
Høyanger (0)
Kinn (0)
Kvam (0)
Lærdal (0)
Luster (1)
Modalen (1)
Osterøy (0)
Samnanger (0)
Sogndal (1)
Solund (0)
Stad (0)
Stord (0)
Stryn (0)
Sunnfjord (2)
Sveio (1)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (0)
Voss (1)
Årdal (0)
Øygarden (0)
Ombygging og rehabilitering av utleieboliger i Bergen
29 leiligheter + 1 leilighet som blir brukt til fellesareal
Til- og ombygg av kombinert bolig- og næringsbygg i Alver kommune
Rivning/rehabilitering av eksisterende næringsbygg og oppføring av et nytt bygg på cirka 5.100 kvadratmeter fordelt på fire etasjer. Næringsarealer i de to nederste etasjene og 22 boliger for utleie i de to øverste.
Påbygg av leiligheter i Voss
300-400 kvm. Gnbr. 44/29, 47/45, 47/225, 47/182, 47/219, 47/59, 47/123, 255/159, 49/65, 49/374
Rehabilitering av leiligheter i Bergen kommune
Totalt er det 12 leiligheter som blir berørt, hvor 6 av leilighetene skal utvides til loft.
Ombygging til fellesareal, personalbase og omsorgsbustad i Lindås
Tiltaket består i ombygging av atriet til fellesareal og personalbase for bruk til omsorgsbustad pluss for eldre.
Ombygg av sykehjem til leiligheter for utviklingshemmede i Bergen
Enkers aldershjem ska avvikles 30 september 2020.
Utskifting av vinduer på kommunale boliger i Askøy kommune
Ca 250 vinduer. Boligene er i stor grad omsorgsboliger og boliger for psykisk utviklingshemmede (PU).
Energi- og klimatiltak på omsorgssenter i Sveio
Varmpumpe/solceller. Vinduer, isolasjon.
Rehabilitering av baderom i helsesenter i Lavik
Behov for rehabilitering. Leiligheter er nedslitt og upraktisk for bebuarane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.