Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Vestland fylke

Alver (2)
Askvoll (0)
Askøy (0)
Aurland (0)
Austevoll (2)
Austrheim (0)
Bergen (10)
Bremanger (0)
Bømlo (0)
Eidfjord (0)
Etne (0)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjaler (0)
Gloppen (0)
Gulen (0)
Hyllestad (0)
Høyanger (0)
Kinn (0)
Kvam (2)
Lærdal (0)
Luster (0)
Modalen (0)
Osterøy (0)
Samnanger (0)
Sogndal (0)
Solund (0)
Stad (0)
Stord (0)
Stryn (0)
Sunnfjord (1)
Sveio (1)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (0)
Voss (1)
Årdal (0)
Øygarden (0)
Ombygging og rehabilitering av studentboliger på Løvstakksiden i Bergen
Lotheveien 2-20. Rehabilitering og ombygning av eksisterende leilighetsbygg med 50 leiligheter til studentboliger med 170 hybelenheter.
Til- og ombygg av kombinert bolig- og næringsbygg i Alver kommune
Rivning/rehabilitering av eksisterende næringsbygg og oppføring av et nytt bygg på cirka 5.100 kvadratmeter fordelt på fire etasjer. Næringsarealer i de to nederste etasjene og 22 boliger for utleie i de to øverste.
Rehabilitering av leiligheter i Bergen kommune
Totalt er det 12 leiligheter som blir berørt, hvor 6 av leilighetene skal utvides til loft.
Riving og ombygging av boliger i Bergen
Arbeidene innbefatter komplett demontering-/rivngsarbeid inkludert all transport og deponiavgift, samt reetablering/gjenoppbygging av bygningene med tilhørende funksjoner og kvaliteter. I blokk C skal 2 av 3 leiligheter rives, inkludert tilhørende del av heis og trappehus. Toppetasjen i blokk D skal demonteres i sin helhet, inkludert tilhørende del av trappehus.
Etablering av solskjerming ved tre omsorgsboliger i Kvam kommune
Solskjerming ved Tolo Omsorg, Mikkjelsflaten omsorg og Ålvik Omsorg.
Gjenoppbygging av leiligheter etter vannskade i Bergen kommune
Saneringsarbeid med rivning, kartlegging og tørk av konstruksjoner er allerede utført.
Rehabilitering av leiligheter i Sveio
Innvendig vedlikehold av leiligheter i Sveio.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.