Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Oslo

Påbygg- og nybygg av boliger, kontor, hotell og næring mm på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Karoline Kristiansens vei 1-9. 6-7 etasjer. Hotell i 13 etasjer, boligtårn i 24 etasjer med leiligheter (207 stk)/omsorgsboliger (41 stk).
Rehabilitering av omsorgsboliger i bydel Sagene, Oslo
Mor Go'hjertas vei 25, 27 og 29. Gnr/bnr: 222/125, 129. Riving av innervegger. Totalrehabilitering av 84 leiligheter.
Påbygg av leiligheter og næring ved Carl Berners Plass i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 83/296, 357, 361, 170. Riving av 6 etasje og påbygg av 2-3 etasjer.
Påbygg av boliger ved boligsameie i bydel Grünerløkka, Oslo
1-2 etasje påbygg. Det estimeres ca. 1000 m2 BRA boligmasse per etasjeplan.
Ombygging fra undervisningslokale til leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
2-5 etasje. U2 bygges om til boder, sykkelparkering og avfallshåndtering.
Fornyelse av fasader, utvidelse av balkonger og utskifting av vinduer og balkongdører på leilighetsbygg i bydel Bjerke, Oslo
17 blokker. Planlagt tiltak omfatter fornyelse av byggenes fasader med tilleggsisolering med puss og platekledning, utvidelse av balkonger og utskifting av samtlige vinduer og balkongdører i leilighetene.
Riving av eksisterende bygningsmasser i forbindelse med bygging av nytt akuttsykehus i Oslo
To separate offentlige anskaffelser, og gjennomføres i to uavhengige entrepriser. Det er forventet at K2900 riving sykehusbygg blir iverksatt først og deretter K2902 riving boligblokker.
Utskifting av vinduer og dører på leilighetsbygg i Oslo
Amtmanns Meinichs gate 2-6, Sandakerveien 83-95, Birch-Reichenwalds gate 1-5 og Nordlandsgata 2-14.
Bruksendring av loft til bolig i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Bernt Ankers gate 4 og Ebbells gate 4.
Innvendig rehabilitering av boligbygg i Oslo
Bygget er fra tidlig 1900 og må derfor totalrehabiliteres innvendig, inkludert kjøkken og bad. Dette inkluderer også tekniske anlegg bestående av elektrisk anlegg, VAV inklusiv adskille av overvann og avløp og ventilasjon. Hele bygget skal helsprinkles og det er behov for nytt vanninntak.
Ombygg av leilgiheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Oppdeling fra 5-roms til 3-roms og 2-roms.
Installasjon av vanntåkeanlegg i bofelleskap i Oslo kommune
Det skal etableres vanntåkeanlegg i syv bofellesskap. Østerliveien 26 C og D, Abildsøveien 34 B, Arnebråtveien 157, Bernhard Herres vei 15, Olav Aukrusts vei 7 og Planetveien 16.
Brannsikring av boliger i Oslo kommune
Oppdraget omfatter utbedring av alle brannmessige avvik på eiendommen, samt alle nødvendige arbeider for å få et komplett og ferdig resultat iht. angitte krav og forutsetninger og dokumentasjon av utført arbeid.
Riving av kontor i bydel Nordre Aker, Oslo
Kjelsåsveien 114 og 116.
Bruksendring til boliger i bydel Frogner, Oslo
Bruksendring av stall i bakgård til en bolig og bruksendring av loft til to boliger.
Utskifting av vinduer og dører på leilighetsbygg i bydel Frogner, Oslo
Frognerveien 30 og Frederik Stangs gate 43 og 45.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.