Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Oslo

Fasaderehabilitering av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
4 blokker med 140 leiligheter og 160 rekkehus fordelt på 52 enkeltstående hus. Nordåssløyfa 1-52 og Lusetjernveien 4-36.
Ombygg til studentboliger og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Leilighetene er fra ca 18 m2 til ca 40 m2, med et snitt på 21,4m2.
Påbygg av boliger ved boligsameie i bydel Grünerløkka, Oslo
1-2 etasje påbygg. Det estimeres ca. 1000 m2 BRA boligmasse per etasjeplan.
Installasjon av vanntåkeanlegg i leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Nordlandsgata 2-14, Amtmann Meinichs gate 2-12, Grefsenveien 14-20, Sandakerveien 85-95 og Birch-Reichenwalds gate 1-5.
Ombygging til leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Etablering av 13 nye boenheter og utvidelse av eksisterende boenhet.
Rehabilitering av våtrom og installasjon av vanntåkeanlegg i leilighetsbygg i Oslo
Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt innen 20.12.2024.
Renovering av forlegning på Linderud i Oslo
En forlegning ved Linderud leir skal renoveres med nye bad, nytt ventilasjonsanlegg med aggregat på tak inkl. ny glykolkurs til varmebatteri. Styring og overvåkning av ventilasjonsaggregat og ny glykolkurs skal bestykkes og forberedes for tilknytning til SD-anlegg. Det skal etableres nytt brannalarmanlegg med nød- og ledelys. Tak totalrenoveres i sin helhet inkl. føringsveier for kanaler. Innvendig røranlegg for sanitær skal skiftes ut. I tillegg skal felles oppholdsrom oppgraderes med nytt kjøkken og endret planløsning.
Utskiftning av varmepumper og etablering av nye varmeanlegg for leilighetsbygg i Oslo
Utskiftning av eksisterende luft-til-vann varmepumper og etablering av nye væske-til-vann varmepumper med energibrønner og tilhørende komponenter.
Ombygg av leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Oppdeling av fem leiligheter i to.
Ombygg av leilgiheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Oppdeling fra 5-roms til 3-roms og 2-roms.
Ombygg av leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Etablering av nye bad for 19 leiligheter, nye balkonger inn mot bakgården for 12 av leilighetene og etablering av 2 nye leiligheter i loft.
Utvendig vedlikehold av leiligheter i bydel Østensjø, Oslo
Planen består av rehabilitering av betong i svalganger og terrasser, fornyelse av membraner og isolasjon, utbedring av tettingsdetaljer, utskifting av vinduer og dører, rehabilitering eller utskifting av stålrekkverk og -skjermtak, fornyelse av fargesetting, fornyelse av utelys samt utskifting av terrasserekkverk og blomsterkasser til rekkverk av stål og glass.
Rehabilitering av balkonger på boligbygg i Oslo
Utskifting av rekkverk i tre på alle balkonger i Vestlisvingen 191. I tillegg skal blomsterkassene på ballkongenene rengjøres og dekkes med lokk. Videre skal alle markiser demonteres og deponeres.
Ombygg av leiligheter i bydel Gamle Oslo
Bruksendring av deler av kjeller til bolig.
Bruksendring og oppdeling av leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Bygget består i dag av 10 stk leiligheter. Tiltakshaver ønsker å dele opp eksisterende leiligheter i 17 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.