Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Oslo fylke

Oslo (82)
Fasaderehabilitering av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
4 blokker med 140 leiligheter og 160 rekkehus fordelt på 52 enkeltstående hus. Nordåssløyfa 1-52 og Lusetjernveien 4-36.
Ombygg til studentboliger og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Leilighetene er fra ca 18 m2 til ca 40 m2, med et snitt på 21,4m2.
Utvendig vedlikehold av leilighetsbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
Helgesens gate 76 og 78 og Monrads gate 21. Utskiftning av vinduer, balkongdører og -rekkverk, samt pusse opp/rehabilitere fasadene.
Fornyelse av fasader, utvidelse av balkonger og utskifting av vinduer og balkongdører på leilighetsbygg i bydel Bjerke, Oslo
17 blokker. Traverveien 5-44 og Eikelundveien 28-30. Planlagt tiltak omfatter fornyelse av byggenes fasader med tilleggsisolering med puss og platekledning, utvidelse av balkonger og utskifting av samtlige vinduer og balkongdører i leilighetene.
Oppgradering av leilighetsbygg i Oslo
Det skal etableres ett funksjonelt baderom ved å slå sammen dagens WC, dusj og bod til ett våtrom. Det vil samtidig komme nyinstallering av sprinkling samt nytt vanninntak. Det skal etableres og installeres ventilasjonsanlegg samt nytt elektrisk anlegg. Alle vinduer og dører skal skiftes ut, samt en utbedring av bunnledning
Ombygging til leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Etablering av 13 nye boenheter og utvidelse av eksisterende boenhet.
Rehabilitering av våtrom og installasjon av vanntåkeanlegg i leilighetsbygg i Oslo
Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt innen 20.12.2024.
Utskiftning av varmepumper og etablering av nye varmeanlegg for leilighetsbygg i Oslo
Utskiftning av eksisterende luft-til-vann varmepumper og etablering av nye væske-til-vann varmepumper med energibrønner og tilhørende komponenter.
Ombygg av leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Oppdeling av fem leiligheter i to.
Innvendig rehabilitering av boligbygg i Oslo
Bygget er fra tidlig 1900 og må derfor totalrehabiliteres innvendig, inkludert kjøkken og bad. Dette inkluderer også tekniske anlegg bestående av elektrisk anlegg, VAV inklusiv adskille av overvann og avløp og ventilasjon. Hele bygget skal helsprinkles og det er behov for nytt vanninntak.
Ombygg av leilgiheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Oppdeling fra 5-roms til 3-roms og 2-roms.
Bruksendring til restaurant og ombygging av leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Bruksendring av deler av næringslokaler til restaurant, bruksendring av loft til bolig og ombygging av 12 leiligheter til 20 enheter.
Ombygg av leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Etablering av nye bad for 19 leiligheter, nye balkonger inn mot bakgården for 12 av leilighetene og etablering av 2 nye leiligheter i loft.
Brannsikring av boliger i Oslo kommune
Oppdraget omfatter utbedring av alle brannmessige avvik på eiendommen, samt alle nødvendige arbeider for å få et komplett og ferdig resultat iht. angitte krav og forutsetninger og dokumentasjon av utført arbeid.
Bruksendring og oppdeling av leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Bygget består i dag av 10 stk leiligheter. Tiltakshaver ønsker å dele opp eksisterende leiligheter i 17 enheter.
Utvendig vedlikehold av leiligheter i bydel Østensjø, Oslo
Planen består av rehabilitering av betong i svalganger og terrasser, fornyelse av membraner og isolasjon, utbedring av tettingsdetaljer, utskifting av vinduer og dører, rehabilitering eller utskifting av stålrekkverk og -skjermtak, fornyelse av fargesetting, fornyelse av utelys samt utskifting av terrasserekkverk og blomsterkasser til rekkverk av stål og glass.
Riving av kontor i bydel Nordre Aker, Oslo
Kjelsåsveien 114 og 116.
Utbedring av pelletskjel i militærleir på Nordre Huseby vest i Oslo kommune
Utbedring av pelletskjel av merket Ariterm biojet 1000 P i Huseby leir.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.