Aktuelle nybygg av boliger i Sunnfjord

Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr: 21/10, 263, 438, 661 samt del av 8, 9, 166, 544 og 555. Bygges i to trinn. Trinn 1 31 leiligheter trinn 2 24 leiligheter, samma underentreprenører i både trinn.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Førde, trinn 1
5 etasjer med takterrasse. Felles parkeringsgarasje mellom alle byggene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.