Aktuelle nybygg av boliger i Sogndal

Nybygg av leiligheter, kontor og forretninger i Sogndal
totalt 115 stk leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av leiligheter i Sogndal, trinn 3
Gnr/bnr: 64/455, 455, 456, 387, 462
Nybygg av boliger i Sogndal
Gnr/bnr: 105/41 og 105/106 Planframlegget syner 12 nye bustader i Porsmyrvegen 8. Det er lagt opp til alle typer småhus bortsett frå lågblokk. Hovudtyngda vil bli rekkjehus/kjedehus og dei er lagt på den lågaste delen av tomta. Skråtak.
Nybygg av boliger i Fjærland
2-3 boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.